Hỗ trợ hệ thống tưới chè
Cập nhật ngày: 27/06/2019 10:20

Huyện Đại Từ có kế hoạch hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, gia đình xây dựng hệ thống tưới chè trên tổng diện tích 50ha trong năm nay. Mức hỗ trợ quy định là 70% kinh phí đối với xây dựng hệ thống tưới phục vụ sản xuất chè và không quá 15 triệu đồng/ha đối với hệ thống tưới đơn giản (tổng kinh phí hỗ trợ cho 50ha là 750 triệu đồng).

Đến nay, 10 xã, thị trấn được hỗ trợ (Na Mao, Phú Lạc, Tân Linh, Lục Ba, Văn Yên, Ký Phú, Mỹ Yên, Hoàng Nông, Tiên Hội và thị trấn Hùng Sơn) đã xây dựng kế hoạch, phân bổ diện tích xây dựng hệ thống tưới cho các xóm với 20 xóm thực hiện, bằng 312 hộ nông dân tham gia. Các xã đã rà soát xong diện tích đăng ký và đang thống kê xác thực diện tích đo đạc trên bản đồ địa chính. Dự kiến việc xây dựng hệ thống tưới sẽ được thực hiện xong trong tháng 9-2019. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân thâm canh chè, đặc biệt là chè vụ đông, nhằm nâng cao năng suất, sản lượng chè của huyện.

Hải Hằng