Sáng 20-6, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 (Nghị quyết 37)- (ảnh).

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc...

Về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị.

Báo cáo do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Hội nghị khẳng định: Nghị quyết số 37 đã đi vào cuộc sống, trở thành động lực quan trọng làm thay đổi đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.Tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 2004 - 2018 là 12,8%/năm; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; thu ngân sách Nhà nước hàng năm trên địa bàn đều vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao và của tỉnh đề ra; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt 55.188 tỷ đồng (gấp 15,7 lần năm 2004). GRDP bình quân đầu người tăng từ 5,9 triệu đồng năm 2004 lên 77,7 triệuđồng năm 2018, tương đương 3.370 USD/người/năm (mục tiêu đến năm 2020 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW là 2.000 USD/người/năm).  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đại biểu đã tích cực thảo luận về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 37, các ý kiến chỉ rõ những hạn chế, như: Chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch phát triển chưa mạnh… Các đại biểu đã kến nghị các nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết nhất là trên lĩnh vực quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học và công nghệ, đẩy mạnh liên kết vùng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 37 của tỉnh Thái Nguyên .

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Bình, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các đại biểu, tỉnh tiếp thu để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả  Nghị quyết 37, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; coi trọng bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh; không ngừng đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, ngành, địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, mạnh, vững chắc.

Nhân dịp này, đã có 23 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 37 được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Bằng khen cho các nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 37.

Thúy Hằng - Hồng Tâm