Qua rà soát, thống kê, hiện nay, số người nghiện trên địa bàn T.X Phổ Yên là 679 người (giảm 15 người so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có mặt ở địa phương là 473 người, số đang tạm giữ 48 người, số đang trong các cơ sở cai nghiện là 49 người. Toàn thị xã có 17/18 xã, phường có người nghiện ma tuý, chiếm tỷ lệ 94,4%, còn 1 xã Phúc Tân không có tệ nạn ma tuý, chiếm 5,6%.

Từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan chuyên môn của Thị xã đã lập 31 hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh; lập hồ sơ, đưa 22 người nghiện vào cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thị xã; lập mới 65 hồ sơ quản lý, giáo dục, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, đã xét duyệt đưa 19 trường hợp vào điều trị thay thế bằng Methadone tại Trung tâm Y tế Thị xã, đưa tổng số người nghiện đang sử dụng Methadone trên địa bàn hiện nay là 496 trường hợp…

Nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, ngay từ đầu năm, Thị xã cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đơn vị, địa phương, cơ quan đoàn thể tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp… Đồng thời, tổ chức kiểm tra đôn đốc công tác rà soat, thống kê người nghiện ma túy tại các xã, phường; xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá, xóa các điểm, tụ điểm về tội phạm ma túy…

Trịnh Phương