Sáng 21-5, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh đã tổ chức thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn T.X Phổ Yên.

Theo báo cáo của T.X Phổ Yên, sau 8 năm thực hiện XDNTM, tổng kinh phí thị xã đã huy động là trên 1.991 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 1.200 tỷ đồng; doanh nghiệp hỗ trợ trên 175 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 533 tỷ đồng, hiến trên 576 nghìn mét vuông đất và hàng chục nghìn ngày công lao động… Đến nay, 15/15 xã trên địa bàn thị xã đã đạt chuẩn NTM; 100% các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên; 68/68 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,21% (giảm 5,79% so với năm 2011)… Thị xã đang hoàn thiện hồ sơ để được Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Bên cạnh thẩm tra hồ sơ, báo cáo, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất cây ăn quả tập trung của Hợp tác xã Phúc Hưng, xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận (ảnh); vùng sản xuất lúa tập trung và mô hình “xóm NTM kiểu mẫu” tại xã Đắc Sơn. Qua đó, Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả T.X Phổ Yên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, Đoàn chỉ ra một số nội dung hồ sơ còn thiếu, đề nghị Thị xã sớm hoàn thiện để Trung ương xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Việt Dũng