Ngày 20-5, tại UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an đã công bố quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019 đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Đoàn.

Đại diện Đoàn công tác của Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập đoàn kiểm tra, phạm vi, thời gian kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019 đối với Tỉnh ủy, UBDN tỉnh, Công an tỉnh. Mục đích của đợt kiểm tra là nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong bảo vệ bí mật Nhà nước, kịp thời phát hiện các bất cập để chấn chỉnh và xử lý theo quy định (nếu có). Theo kế hoạch, từ ngày 20-5 đến 4-6, Đoàn sẽ kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, ngày 7-6 sẽ thông qua dự thảo kết luận kiểm tra với Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Nhữ Văn Tâm nhấn mạnh: Thái Nguyên là tỉnh có kinh tế phát triển năng động, đồng thời tập trung đông lực lượng học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và công nhân làm việc ở các khu công nghiệp. Vì vậy, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí yêu cầu đơn vị là đối tượng kiểm tra của Đoàn cần quán triệt nghiêm túc nội dung, chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu, bố trí cán bộ, công chức làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Linh Lan