Thực hiện chủ trương về việc tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị, T.X Phổ Yên đang tiến hành quy trình sáp nhập 60 xóm, tổ dân phố không đủ điều kiện tại các phường, xã gồm: Ba Hàng, Đồng Tiến, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đắc Sơn, Thành Công, Phúc Thuận, Phúc Tân, Đông Cao và Tân Hương.

Đến thời điểm này, các phường, xã trên địa bàn T.X Phổ Yên đã hoàn thành việc rà soát, xây dựng đề án sáp nhập xóm, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô số hộ theo quy định để thành lập xóm, tổ dân phố mới. Trong đó đề xuất nhiều phương án sắp xếp số lượng thôn, tổ dân phố, việc bố trí nơi hội họp, quản lý và sử dụng nhà văn hóa...

Ở cấp thôn xóm, các chi bộ đã tổ chức họp và xây dựng nghị quyết chuyên đề; triển khai lấy ý kiến và giải đáp những thắc mắc của nhân dân. Để tạo sự đồng thuận cao, Thị ủy Phổ Yên chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập đồng bộ trong thời gian nhất định, không kéo dài, đồng thời hoàn chỉnh ngay hồ sơ theo tiến độ và từng nội dung cụ thể.

Theo đánh giá, việc sáp nhập các xóm, tổ dân phổ không chỉ giúp tinh gọn bộ máy và đội ngũ cán bộ không chuyên trách hưởng phụ cấp mà còn giảm số chi bộ sinh hoạt ghép, giúp việc lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị hiệu quả hơn. Hiện nay, T.X Phổ Yên đang là một trong những địa phương có số chi bộ sinh hoạt ghép nhiều nhất tỉnh với 74 chi bộ, thực hiện sáp nhập đợt này dự kiến giảm gần 40 chi bộ ghép.

Nhị Hà