Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Vạn Phái, xã Vạn Phái.
Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Vạn Phái, xã Vạn Phái.

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, T.X Phổ Yên đã xây dựng đề án, kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể. Kết quả bước đầu cho thấy, các cơ quan, đơn vị sau khi tổ chức, sắp xếp đã nhanh chóng ổn định, hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khi bắt tay vào thực hiện các nghị quyết trên, T.X Phổ Yên xác định rõ việc tổ chức, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; quản lý của chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đơn cử như việc nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị không chỉ giảm được biên chế mà còn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đồng chí Thái Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị T.X Phổ Yên, với hai chức danh song hành, công tác chỉ đạo, điều hành có rất nhiều thuận lợi. Bởi, mọi việc đều có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo; các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được tiếp thu và triển khai ngay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị không phải mất thời gian xin, chờ ý kiến chỉ đạo như trước đây.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3-2019, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông T.X Phổ Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp truyền thanh, văn hóa, thể thao; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Chị Nguyễn Thị Ngân, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông T.X Phổ Yên cho biết: Khi mới sáp nhập, không chỉ bản thân tôi mà nhiều cán bộ của cơ quan đều lo lắng, bởi đặc thù của 2 cơ quan trước đây hoàn toàn khác nhau; cán bộ, nhân viên của Trung tâm không những tiếp tục công việc trước đây mà còn đảm nhận thêm một số nhiệm vụ mới. Để đáp ứng yêu cầu công việc, mỗi phóng viên chúng tôi đều phải tự nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm… từ đó dần hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả công việc cao hơn.

Mặc dù các cơ quan, đơn vị sau khi tổ chức, sắp xếp còn gặp những khó khăn nhất định, song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thầy giáo Dương Xuân Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Phái cho biết: Việc sáp nhập Trường Tiểu học Vạn Phái 1 và Trường Tiểu học Vạn Phái 2 thành Trường Tiểu học Vạn Phái rất thuận lợi, nhận được sự đồng tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các bậc phụ huynh. Tuy nhiên sau khi sáp nhập, cán bộ, giáo viên ở 3 bộ phận phải làm việc với khối lượng công việc gấp đôi, đó là tổng phụ trách, y tế học đường và thư viện. Đơn cử, đồng chí tổng phụ trách phải lên kế hoạch cụ thể và sắp xếp lịch hoạt động giữa giờ, ngoài giờ cho các em học sinh ở hai nơi khác nhau. Việc sơ cứu cho một số em học sinh khi bị tai nạn học đường nhiều khi chưa được kịp thời, bởi cán bộ y tế phải mất thời gian di chuyển từ điểm trường này đến điểm trường kia…

Theo đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí thư Thị ủy Phổ Yên, việc sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế là việc làm khó và phức tạp, vì liên quan đến con người, chế độ, chính sách, quy định... đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, đối với các cơ quan, đơn vị tiến hành sáp nhập, cấp ủy phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để những đối tượng liên quan yên tâm, tránh gây bất ổn về tâm lý. Cùng với đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập được lựa chọn đảm bảo có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, quy trình bổ nhiệm công khai, minh bạch. Trong quá trình thực hiện sẽ song song với việc kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc triển khai theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

Trên cơ sở rà soát thực tiễn, Thị xã đã tiến hành sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, hợp nhất các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc… Đến thời điểm này, Thị xã đã sáp nhập 6 trường mầm non, tiểu học và xóa 2 điểm trường lẻ là điểm Trường Tiểu học Bãi Bông và điểm trường Cầu Sơn (Trường Tiểu học Trung Thành); sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh Truyền hình Thị xã; sáp nhập Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y và Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Đối với các cơ quan Đảng, thực hiện phân công đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thị xã… Thực hiện tinh giản biên chế 10% đến năm 2020 so với chỉ tiêu giao năm 2015.

Tuy còn những khó khăn, song quá trình sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy trên địa bàn T.X Phổ Yên cho thấy đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị; việc kiêm nhiệm một số chức danh đã góp phần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo lộ trình đề ra, Thị xã sẽ tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, từng bước khắc phục “hành chính hóa” các hoạt động và “công chức hóa” cán bộ; tăng cường phối hợp công tác giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với cơ quan, tổ chức có liên quan…

Trịnh Phương