Hội thảo về khảo cổ học thời tiền sử
Cập nhật ngày: 16/05/2019 14:27

Ngày 16-5, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Những phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại Bảo tàng”. Đến dự có các đồng chí là lãnh đạo Viện Khảo cổ học; Bảo tàng lịch sử Quân đội; Hội đồng Di sản Việt Nam; Hội Khảo cổ học Việt Nam và một số bảo tàng các tỉnh có liên quan đến khảo cổ học (ảnh).

Hội thảo nhận được gần 40 tham luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về khảo cổ học. Nội dung tham luận tập trung vào 3 việc: Công tác điều tra, khai quật khảo cổ học tại Thái Nguyên; Công tác kiểm kê, bảo quản, kết quả nghiên cứu giám định, xây dựng sưu tập, trung bày giới thiệu hiện vật được khai quật tại các di chỉ khảo cổ đang lưu giữ tại Bảo tàng; công tác bảo tồn - phát huy giá trị các di chỉ khảo cổ học gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên...

Nhiều tham luận được Ban Tổ chức đánh giá cao, như tham luận: “Khai thác và sử dụng hiện vật, di tích khảo cổ học địa phương trong giảng dạy lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên” của PGS, TS Hà Thị Thu Thủy; “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học tại huyện Võ Nhai gắn với phát triển du lịch” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; “Một số ý kiến về công tác kiểm kê, bảo quản và phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học thời tiền sử lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh” của Bàn Thị Hà, nguyên Trưởng Phòng Kiểm kê, Bảo quản, Bảo tàng tỉnh... 

Theo Ban Tổ chức: Kết quả Hội thảo là cơ sở để Bảo tàng tỉnh làm tốt hơn nữa công việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hoá. Đặc biệt là công tác khai quật khảo cổ học, kiểm kê, bảo quản các hiện vật khảo cổ đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày. Trên cơ sở đó Bảo tàng tỉnh có định hướng xây dựng, điều tra, khai quật khảo cổ học trong những năm tiếp theo.

Phạm Ngọc Chuẩn