Ngày 14-5, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường Vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (ảnh).

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoa đã báo cáo với Đoàn những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và quý I năm 2019 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, các ban xây dựng Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các các cấp kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các tổ chức cá nhân vi phạm.

Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng quy định; sau kiểm tra có kết luận rõ về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế đối với các tổ chức đảng được kiểm tra.

Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư trong toàn Đảng bộ tỉnh được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở nên trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thái nguyên đối với công tác kiểm tra, giám sát. Nhất là trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vụ việc phức tạp mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm…

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác, đồng thời khẳng định trong thời gian tới Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, cấp ủy các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hàng năm đã đề ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Trang Nhi