Ngày 4-5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 4. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tháng 4 vừa qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các nội dung kết luận Hội nghị toàn quốc và các kết luận giao ban trực tuyến của các tháng đầu năm nhằm tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác đạt kết quả. Tiếp tục tập trung chủ động, kỹ lưỡng trong công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII đạt kết quả cụ thể, tích cực, từng bước đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Các mặt công tác thường xuyên được đảm bảo, nội bộ Ngành giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất. Chủ động, kịp thời trả lời các ý kiến giúp cho ban tổ chức cấp ủy các địa phương hoàn thành nhiệm vụ do thường trực cấp ủy giao.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy của các địa phương đã có nhiều ý kiến nhằm làm rõ một số nội dung về: Công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác tham mưu các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp theo kế hoạch công tác năm 2019; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực…

 

 

Quỳnh Trang