Phú Bình: Triển khai Luật Lâm nghiệp
Cập nhật ngày: 25/04/2019 14:02
Người dân Phú Bình phát triển kinh tế đồi rừng, kết hợp chăn nuôi gà thả đồi và trồng rừng đem lại nguồn thu nhập đáng kể.
Người dân Phú Bình phát triển kinh tế đồi rừng, kết hợp chăn nuôi gà thả đồi và trồng rừng đem lại nguồn thu nhập đáng kể.

Ngày 25-4, huyện Phú Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp và một số văn bản quy định hướng dẫn thi hành luật cho trên 100 người là lãnh đạo huyện, các phòng, ban của huyện, lãnh đạo và cán bộ lâm nghiệp của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại đây, các đại biểu đã được phổ biến thông tin về Luật Lâm nghiệp 2017. Theo đó Luật  này hiệu lực thi hành ngày 1/1/2019 (thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004), gồm 12 chương, 108 Điều (tăng 4 chương và 20 điều). Luật Lâm nghiệp khắc phục một số hạn chế của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và tăng thêm nhiều quyền lợi cho người dân khi đầu tư trồng rừng. Luật đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc phát triển lâm nghiệp như một ngành kinh tế - kỹ thuật, bao gồm các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế…

Ngoài ra, các đại biểu cũng được tìm hiểu các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành và nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017 như: tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách đầu tư phát triển rừng…                                                                                           

 

Ngọc Ánh