Các đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024.
Các đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 11-4, Ủy ban MTTQ T.P Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019; triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Theo báo cáo: Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp T.P Thái Nguyên đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị - xã hội, những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội. Trong nhiệm kỳ, 100% Ủy ban MTTQ phường, xã hoạt động đạt loại khá trở lên; 95% ban công tác mặt trận hoạt động khá và tốt; 100% cán bộ làm công tác mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn. Bình quân hằng năm có 96,16% gia đình đạt văn hoá, 88,36% xóm, tổ dân phố đạt văn hoá; 95% các xóm, tổ (liên tổ) có nhà văn hoá; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” vào dịp 18-11 hằng năm. Trong 5 năm, MTTQ các cấp tặng 1.000 suất quà với giá trị hơn 1,7 tỉ đồng cho hộ nghèo; đồng thời hỗ trợ cho 400 hộ làm nhà, sửa nhà ở với tống kinh phí hơn 25 tỉ đồng… Với những thành tích đạt được, Ủy ban MTTQ Thành phố được Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và nhiều Bằng khen.

Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu có 97% trở lên gia đình đạt gia đình văn hoá; 85% trở lên xóm, tổ đạt văn hoá; 100% các xã, phường đăng ký triển khai xây dựng mô hình điểm các cấp ở khu dân cư; tích cực hưởng ứng phong trào “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; có 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ T.P Thái Nguyên khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 65 ủy viên. Tại phiên họp thứ Nhất cử Ban Thường trực gồm 4 người, bà Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy được cử làm Chủ tịch; ông Nguyễn Quang Anh, Thành ủy viên; ông Nguyễn Đình Chuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Quang được cử làm Phó Chủ tịch; bà Đới Thị Minh Phương, được cử làm Ủy viên Ủy ban MTTQ T.P Thái Nguyên. Đại hội hiệp thương cử 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

MTTQ Việt Nam T.P Thái Nguyên là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thành phố và thị xã. Theo dự kiến kế hoạch, cấp huyện, thành phố và thị xã tổ chức xong Đại hội trong tháng 5-2019.

Phạm Ngọc Chuẩn