Ngày 5-4, huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố. Đến dự có đại diện các phòng, ban, xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn huyện hiện có 483 xóm, tổ dân phố. Theo kế hoạch, huyện sẽ sắp xếp, sáp nhập 164 xóm, tổ dân phố tại 24 xã, thị trấn thành 80 xóm, tổ dân phố; giảm 87 xóm, tổ dân phố. Như vậy, sau khi sáp nhập, trên địa bàn huyện còn 396 xóm, tổ dân phố.

Sau Hội nghị, các địa phương sẽ thực hiện theo đúng các bước sắp xếp, sáp nhập một cách dân chủ, công khai, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích của việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hải Hằng