Đến ngày 29-3, 180 xã, phường, thị trấn (cấp xã) thuộc 9 huyện, thành phố và thị xã của tỉnh đã tổ chức xong đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024. 100% đơn vị cấp xã tổ chức đại hội đảm bảo long trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ.

Để đạt được kết quả này, từ đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và MTTQ cấp huyện chủ động triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội, như: Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội, thời gian đại hội, quy định về số lượng người tham gia Ủy ban MTTQ. Một số nội dung vướng mắc trong quá trình hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác tổ chức đại hội được giải đáp kịp thời.

Các huyện, thành phố và thị xã chủ động tổ chức tập huấn và tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm. Quá trình tổ chức đại hội, MTTQ các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn để tổ chức đợt tuyên truyền đặc biệt, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân.

 

Phạm Ngọc Chuẩn