1. Tài sản đấu giá: Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 688680 ngày 26/4/2013 do UBND huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên cấp cho ông Triệu Sinh Hiện tại thửa đất số 262, tờ bản đồ số 95. Địa chỉ thửa đất: Xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Có tổng diện tích 3.007,3m2 đất trồng cây ăn quả lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2046. Tài sản trên đất: 50 cây Keo nhỏ hơn 02 năm tuổi; 07 cây Vải 15 năm tuổi; 40 cây Lát 3 năm tuổi; 09 cây Sưa trắng 8 năm tuổi; 04 cây Hồng; 01 cây Quế 10 năm tuổi. Giá khởi điểm: 91.562.562 đồng. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng.

Tài sản 2: Phần thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 169261 ngày 25/9/2012 do UBND thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên cấp cho ông Phan Đình Thiết tại thửa đất số 1086 tờ bản đồ số 5. Địa chỉ thửa đất: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Có tổng diện tích 1.659,5m2 trong đó có 225m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài và 1.434,5m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2059. Giá khởi điểm: 1.175.901.300 đồng. Tiền đặt trước: 117.000.000 đồng.

Phần thứ hai: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 547896 ngày 12/01/2012 do UBND thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên cấp cho ông Phan Đình Thiết và bà Võ Thị Mạnh Hoa tại thửa đất số 959, 986 tờ bản đồ số 5. Địa chỉ thửa đất: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Có tổng diện tích 200m2 trong đó có 100m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài và 100m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2061 và tài sản trên đất: 01 nhà cấp IV xây 02 tầng. Giá khởi điểm: 426.525.690 đồng. Tiền đặt trước: 42.000.000 đồng.

(Bán riêng lẻ từng QSDĐ).

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Số 71/125 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Người có tài sản đấu giá: Tài sản 1: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Võ Nhai. Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tài sản 2: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng - 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Nơi có tài sản: Theo địa chỉ từng thửa đất.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá:

Tài sản 1: - Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/3/2019 đến hết ngày 10/4/2019 tại nơi có tài sản. (Trong giờ hành chính).

- Thời gian địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 22/3/2019 đến trước ngày tổ chức đấu giá tài sản 02 ngày làm việc tại VPĐD Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính).

Tài sản 2: - Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/3/2019 đến hết ngày 18/4/2019 tại nơi có tài sản. (Trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ theo luật định).

- Thời gian địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 28/3/2019 đến trước ngày tổ chức đấu giá tài sản 02 ngày làm việc tại VPĐD Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ theo luật định).

7. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản 1: Từ ngày 22/3/2019 đến trước ngày tổ chức đấu giá tài sản 02 ngày làm việc tại VPĐD Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính).

Tài sản 2: Từ ngày 28/3/2019 đến trước ngày tổ chức đấu giá tài sản 02 ngày làm việc tại VPĐD Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ theo luật định).

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá do Công ty phát hành, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ trong thời gian đã thông báo.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đấu giá, có khả năng tài chính, có năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng theo quy định của Luật Đất đai.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: Tài sản 1: Từ ngày 10; 11; 12/4/2019. Tài sản 2: Ngày 18; 19; 22/4/2019.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 26010000313271 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Mỹ Đình.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ  phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản 1: Từ 14 giờ 30 phút ngày 16/4/2019; Tài sản 2: Từ 14 giờ 30 phút ngày 23/4/2019 tại Văn phòng đại diện Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên. Địa chỉ: Lô A22, Khu dân cư số 9, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá).

12. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam; Số 71/125 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sđt: 024.32121723 - 0916.428.728. (Trong giờ hành chính).

- VPĐD Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam tại Thái Nguyên. Địa chỉ: Lô A22, Khu dân cư số 9, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sđt: 02086.258.969; (Trong giờ hành chính).  

 

TNĐT