Ngày 26-3, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong quý I, triển khai nhiệm vụ quý II; nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Khu hành chính mới của huyện, Khu du lịch Sinh thái văn hóa Đá Thiên và một số nội dung khác.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa phương. Kết quả, đa số các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, dự ước kết quả trong quý I năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 308 tỷ đồng, bằng 21,8% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 318 tỷ đồng, bằng 24,7% kế hoạch, tăng 3,9 %; sản lượng chè búp tươi đạt 1.480 tấn, bằng 3,9% kế hoạch, tăng 2,1%; công tác đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc…

Đối với tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng Khu hành chính mới của huyện, đến nay, đơn vị thi công đã triển khai thi công toàn bộ mặt bằng được giao. Căn cứ tiến độ thi công tổng thể công trình so với thời gian và khối lượng thực hiện, hiện nay công trình đang theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Về Khu du lịch Sinh thái văn hóa Đá Thiên, đến nay các đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị đánh giá tác động môi trường để hoàn thiện Hồ sơ đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh xem xét và trình Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định theo quy định. Công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các hạng mục của công trình đang được chủ đầu tư dự án tiếp tục thực hiện…

Trong quý II, Huyện ủy Đồng Hỷ sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Khu hành chính mới của huyện và một số dự án quan trọng khác; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn…

Quỳnh Trang