Thực hiện Quyết định số 772 ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tradân số và nhà ở năm 2019, tính đến nay, 100% Ban Chỉ đạo (BCĐ) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương đã hoàn thành công tác rà soát, cập nhật bảng kê số hộ, số người tại địa phương; BCĐ huyện đã hoàn thành công tác vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn, lập bảng kê hộ gia đình.

Ngoài ra, hiện nay, BCĐ các xã, thị trấn cũng đang tích cực làm công tác tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trụ sở UBND xã và các xóm, bản. Theo đó, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã cấp phát cho 15 xã, thị trấn 160 biểu tượng; 45 áp phích; 250 băng rôn khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về cuộc tổng điều tra. Tiến độ thực hiện các bước của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Lương đang diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng theo đúng hướng dẫn của BCĐ các cấp, tất cả đã sẵn sàng cho ngày ra quân 1-4 tới.

Được biết, trước đó, BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Lương cũng đã tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở cho 131 điều tra viên, tổ trưởng điều tra ở 15 xã, thị trấn và cán bộ văn phòng giúp việc BCĐ huyện.

Phan Trang