Tràng Xá (Võ Nhai): Công bố Nghị quyết sáp nhập xóm
Cập nhật ngày: 14/03/2019 16:58

Chiều 14-3, UBND xã Tràng Xá (Võ Nhai) đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết về việc sáp nhập xóm Mỏ Bễn và Nà Lưu thành xóm Thắng Lợi.

Theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 8-12-2018 của HĐND tỉnh Về việc nhập xóm thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương; xã Hóa Trung, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ; các xã Tràng Xá, Phương Giao, huyện Võ Nhai, toàn bộ 81 hộ gia đình xóm Mỏ Bễn và toàn bộ 49 hộ gia đình xóm Nà Lưu (xã Tràng Xá) để thành lập xóm Thắng Lợi với 130 hộ gia đình. Cũng theo Nghị quyết, ngoài thành lập xóm Thắng Lợi, ở Tràng Xá, còn có xóm Khuôn Ruộng (66 hộ) sáp nhập với xóm Tân Đào (60 hộ) để thành lập xóm Hợp Nhất với 126 hộp gia đình. Sau khi nhập xóm, xã Tràng Xá có 18 xóm với 2.154 hộ gia đình.

Tại buổi Lễ, UBND xã Tràng Xá đã tổ chức công bố nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 8-12-2018 của HĐND tỉnh Về việc nhập xóm thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương; xã Hóa Trung, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ; các xã Tràng Xá, Phương Giao, huyện Võ Nhai; các quyết định của UBND xã về nhân sự của xóm đến người dân.

Đức Anh