Ngày 13-3, tại xã Cúc Đường, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch động vật huyện Võ Nhai tổ chức lớp tập huấn phổ biến các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả châu Phi cho 50 người là trưởng thú y, thú y viên và các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những thông tin về nguy cơ, tính chất  nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi; hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chăn nuôi an toàn sinh học; phổ biến Luật Thu ý; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31-5-2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; phổ biến về cơ chế, chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách và mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, từ 13 đến 20-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch động vật huyện sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn phổ biến các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả châu Phi tại các xã: Cúc Đường, La Hiên, Dân Tiến, Bình Long và Tràng Xá.

Đức Anh