Chiều 25-2, UBND xã Thần Sa đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng giữa Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng với UBND các xã, thị trấn.

Phạm vi quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng nằm trong địa giới hành chính của 7 (Thần Sa, Cúc Đường, Thượng Nung, Vũ Chấn, Nghinh Tường, Sảng Mộc, Phú Thượng) và thị trấn Đình Cả. Theo báo cáo, năm qua, công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng giữa các xã với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng đã được quan tâm và đạt được kết quả nhất định.

Các đơn vị đã tổ chức 48 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng cho 2.446 lượt người. Cùng với đó, các đơn vị đã thực hiện 440 buổi tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. UBND các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã; thành lập các tổ, đội PCCCR tại chỗ của các thôn,bản; xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngoài ra, các xã, thị trấn đã phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng với tổng diện tích 6.276,75ha tại địa bàn các xã: Vũ Chấn, Nghinh Tường, Sảng Mộc, Thượng Nung, Thần Sa cho 80 hộ gia đình và 15 cộng đồng dân cư thôn, bản...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phối hợp năm 2019 như: Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền cho học sinh tại các trường THCS và nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn trong Khu bảo tồn; xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp chốt giữ, ngăn chặn và tổ chức truy quét chống chặt phá rừng; thực hiện tốt việc giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng cho người dân địa phương gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng tận gốc; tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tận gốc, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại tài nguyên rừng...

Đức Anh