Chiều 21-1, Hội đồng Quân sự huyện Võ Nhai đã tổ chức họp để triển khai Kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019.

Năm nay, huyện Võ Nhai được tỉnh giao tuyển chọn 153 công dân nhập ngũ. Ngay sau có chỉ tiêu giao, huyện đã gọi khám sơ tuyển 668 công dân. Qua vòng khám sơ tuyển, đã chọn được 476 công dân đủ điều kiện khám tuyển tại huyện. Qua đó, có 198 công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát lệnh gọi 162 công dân nhập ngũ (chính thức 153 công dân; 9 công dân dự phòng), trong đó giao về các đơn vị của Bộ Quốc phòng là 140 chính thức và 8 dự phòng, các đơn vị của Bộ công an là 13 chính thức và 1 dự phòng.

Lễ giao nhận quân dự kiến sẽ được tổ chức tại sân Ban Chỉ huy Quân sự huyện vào ngày 20-2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm kỷ Hợi). Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định.

Đức Anh