Ngày 14-1, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1; Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ảnh).

Năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân khu 1, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Một số nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao… Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường. Tình hình chính trị, tư tưởng lực lượng vũ trang tỉnh ổn định, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang được nâng lên, đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng của tỉnh ngày càng vững chắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng quân sự, quốc phòng địa phương thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ quỹ đất quốc phòng; quan tâm xây dựng chất lượng chính trị của lực lượng dân quan tự vệ, dự bị động viên; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sát tình hình thực tế địa phương; tổ chức biên chế đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh; đồng thời, chuẩn bị thật chu đáo và toàn diện các mặt bảo đảm hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, làm tốt chính sách dân vận của Đảng và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, chính quy, hiện đại...

Quỳnh Trang