Ngày 5-1, Huyện ủy Định Hóa đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Công Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Trần Thị Thúy Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 261 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, vượt 0,4% so với chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách trong cân đối đạt 47,82 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, vượt 4,4%; trồng rừng đạt 1.522,7ha, tăng 4,3 so với cùng kỳ, vượt 3,6%; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,37%, giảm 6,95% so với cùng kỳ, vượt 2,85% so với chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết và là địa phương có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất tỉnh năm 2018…

Trên tinh thần dân chủ, khách quan và thẳng thắn, tập thể Ban Thường vụ  và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2019. Qua kiểm điểm, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa tự đánh giá vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp; công tác quản lý Nhà nước về đô thị, đất đai, hành lang an toàn giao thông vẫn còn nhiều tồn tại; việc triển khai thực hiện một số chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy huyện tại một số cơ sở đảng còn mang tính hình thức, lúng túng trong triển khai và tổ chức thực hiện…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình rất khách quan, nghiêm túc của Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa. Đồng chí đề nghị, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa cũng như các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Nguyên Ngọc