Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ
Cập nhật ngày: 26/12/2018 15:11

Sáng 26-12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Kỷ niệm 57 năm Ngày Dân số Việt Nam (26-12) và tổng kết công tác DS-KHHGĐ.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 21-NQ.TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; năm thứ ba thực hiện giai đoạn II chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam và Chương trình mục tiêu dân số giai đoạn 2016-2020, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hầu hết các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: tỷ suất sinh thô giảm 0,45 phần; tỷ số giới tính khi sinh giảm 1,5 điểm phần trăm; chỉ tiêu về KHHGĐ đạt 103% và tỷ lệ số cặp vợ chống áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng 0,2% so với năm 2017.

Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và hạn chế: số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là 1.624 trẻ; chỉ tiêu khám sức khỏe cho người cao tuổi chưa đạt chỉ tiêu giao.

Để thực hiện tốt những mục tiêu tiếp tục giảm sinh, hạn chế tốc đổ tăng tỷ số giới tính khi sinh (0,2%) và nâng cao chất lượng dân số, công tác DS-KHHGĐ năm 2019 tập trung vào thực hiện tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới tới mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác vận động, giáo dục truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ; triển khai có hiệu quả các hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số; cung cấp đầy đủ các phương tiện tránh thai cho đối tượng sử dụng; tiếp tục thực hiện cuộc cận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt….

Tại Hội nghị, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ đã trao giải Cuộc thi Sáng tạo video clip “Có tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc” do Tổng cục Công tác DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phát động cho 2 tập thể và cá nhân đạt giải Ba và Khuyến khích.

M.P