Sáng nay (5-12), dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII đã chính thức khai mạc.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 1; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương của tỉnh và 70 đại biểu HĐND tỉnh.

Sau bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của đồng chí Bùi Xuân Hòa, các đại biểu nghe 15 báo cáo, tờ trình, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh;  Báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019 của HĐND tỉnh; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án Công nhận thị xã Phổ Yên là đô thị loại III; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh; Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công tỉnh năm 2019; Tờ trình về việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với phần diện tích thuê thêm 17,1ha của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình…

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,2% (kế hoạch là 10,5%); giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 661 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8%; giá trị xuất khẩu ước đạt 25,066 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2017; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 so với năm 2017 là 4,1%, (kế hoạch là 3,5%); thu ngân sách Nhà nước ước đạt 14 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với dự toán; số lao động được tạo việc làm mới trong năm ước đạt 18 nghìn người; GRDP bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/người (kế hoạch là 74 triệu đồng); công tác xúc tiến đầu tư thu được nhiều kết quả tốt...

Từ sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh đến nay, Thái Nguyên đã thu hút được 62 dự án của 43 nhà đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt trên 113 nghìn tỷ đồng; giá cả nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, đã góp phần ổn định xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được của năm bản lề 2018 cùng với các năm 2016-2017 là tiền đề quan trọng để tỉnh hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng đã chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm nay. Đó là: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh mức tăng trưởng còn thấp; mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài còn hạn chế; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có xu hướng tăng trưởng chậm lại; nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lớn song chưa đảm bảo được nguồn vốn thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án gặp nhiều khó khăn; công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là quản lý về xây dựng, đất đai, khoáng sản…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra cho năm 2019 là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9%; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng 11%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10%; GRDP đạt 83 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 15 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4% so với năm 2018; tạo việc làm mới trong năm cho 15 nghìn lao động; tỷ lệ giảm nghèo giảm 1,8%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm đạt 98,2%...

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó coi trọng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường. Trước khi tiếp tục nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình, các đại biểu sẽ thực hiện việc miễn nhiệm và bầu ủy viên UBND tỉnh.

Thu Hằng - Hoàng Hưng