Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 41: Chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm tháng 12
Cập nhật ngày: 03/12/2018 14:47

Tại Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 41, tháng 12-2018, tổ chức sáng 3/11, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy các cấp; các địa phương, cơ quan, đơn vị và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm (ảnh).

Dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, đại biểu các Ban Đảng Trung ương,  lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 11 nội dung, trong đó có 8 nội dung về công tác xây dựng Đảng, 3 nội dung về kinh tế - xã hội, như: Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình dâng hương, tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm các TNXP Đại đội 915; tờ trình về việc triển khai Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Tờ trình về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Thượng, huyện Đại Từ và công tác tổ chức, cán bộ...

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào các nội dung trình tại Hội nghị.

Liên quan đến công tác công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm liệt sĩ TNXP Đại đội 915, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của Khu di tích lịch sử, đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành đúng kế hoạch.

Về việc thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, các đại biểu đều thống nhất về tính cấp thiết của việc đầu tư xây dựng và cần sớm đưa Trung tâm vào hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính…

Bên cạnh đó, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Đồng chí giao các cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung trình tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy các cấp; các địa phương, cơ quan, đơn vị và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 theo đúng quy định.

Tổ chức nghiêm túc việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây dựng chương trình kế hoạch năm 2019. Tổ chức tốt kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chú trọng việc tham mưu đẩy nhanh tiến độ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển cán bộ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đúng tiến độ; tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Tỉnh sơ kết Tháng hành động Vì người nghèo (17/10/2018 - 17/11/2018).

Về phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch triển khai kết luận của Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, xử lý nghiêm tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư...

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, ổn định giá cả hàng hóa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân dịp trước, trong và sau Tết.

Khẩn trương hoàn thiện những nội dung công việc chuẩn bị Chương trình dâng hương, tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915; công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm các TNXP Đại đội 915 và thông xe cầu Bến Tượng (T.P Thái Nguyên) theo đúng kế hoạch.

Thúy Hằng - Trường Sơn