Đại Từ: Trồng 20ha nghệ đen
Cập nhật ngày: 02/10/2018 07:37

Đầu năm 2018, HTX Rau an toàn Trung Na, xã Tiên Hội (Đại Từ) đã đưa vào trồng 20ha nghệ đen tại 3 xã: Khôi Kỳ 13ha, Mỹ Yên 4ha và Tiên Hội 3ha. Đây là loại cây dược liệu được sử dụng nhiều làm thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Đến nay, cây đang ở thời kỳ sinh trưởng mạnh, đã sinh củ và chuẩn bị xuống củ.

Qua thời gian theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây, cho thấy cây nghệ đen phù hợp với đồng đất ở những địa phương trên; ưu điểm nổi trội của loại cây này là có đặc tính miễn dịch hoàn toàn đối với mọi loại sâu bệnh, nên suốt quá trình sinh trưởng, không phải sử dụng bất cứ loại hóa chất bảo vệ thực vật nào.

Dự kiến tháng 12-2018, toàn bộ diện tích nghệ đen này sẽ cho thu hoạch, năng suất ước đạt gần 2,5 tấn/sào; hiện, giá bán trên thị trường khoảng 10.000 đồng/kg.

 

Hải Hằng