Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Lương được đầu tư đầy đủ thiết bị hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Lương được đầu tư đầy đủ thiết bị hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân.

Cải cách hành chính (CCHC) nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân - Là một trong những mục tiêu quan trọng đã và đang được huyện Phú Lương chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy, huyện Phú Lương vẫn còn gặp nhiều khó khăn và bộc lộ những hạn chế khiến năm 2017, kết quả chỉ số CCHC huyện Phú Lương xếp thứ hạng thấp so với các huyện, thành, thị trong tỉnh. Trong năm nay, huyện sẽ làm gì để nâng thứ hạng, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, cá nhân?

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Phạm Bình Công, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cho biết: “Chúng  tôi xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm của nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây là chương trình có mức độ tác động mạnh mẽ, sâu sắc và rộng khắp, tạo được nhiều bước chuyển biến lớn trong hệ thống quản lý hành chính công, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho những nhu cầu ngày càng tăng của người dân và tổ chức. Tuy nhiên, năm 2017, công tác CCHC của huyện tụt 3 bậc so với năm 2016. Ngay sau hội nghị công bố chỉ số CCHC của tỉnh ngày 10/3/2018, thì ngày 13/3/2108, UBND huyện đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017 và đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm  nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2018.”

Hiện nay, tại bộ phận một cửa huyện Phú Lương thực hiện giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 133 thủ tục, thuộc 13 lĩnh vực (tăng 96 TTHC so với 37 thủ tục thuộc 5 lĩnh vực trong Đề án năm 2010). Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, năm 2017,  hầu hết các tiêu chí CCHC của huyện đều đạt điểm thấp như: Công tác chỉ đạo điều hành chỉ đạt 4/7 điểm; CCTTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 12,5/20 điểm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đạt 9/12 điểm; điều tra xã hội học đạt 19/28 điểm...; chưa kể, Phú Lương còn bị trừ 2 điểm do có cán bộ, công chức bị kỷ luật; có hồ sơ trả chậm. Trước thực trạng đó, huyện đã nhanh chóng cho rà soát, phân tích cụ thể từng tiêu chí nhỏ, thẳng thắn nhìn nhận các nguyên nhân và nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại. Đồng chí Đoàn Minh Phúc, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Sau khi kiểm điểm, chúng tôi nhận thấy về nguyên nhân chủ quan, sự vào cuộc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các phòng, đơn vị chuyên môn, của UBND các xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt; công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng chuyên môn liên quan và UBND các xã, thị trấn đôi khi còn chưa linh hoạt, nhịp nhàng, còn mang tính thụ động làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc; một số xã, thị trấn công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền chưa thực sự khoa học và đầy đủ; một bộ phận cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc chưa cao... Về nguyên nhân khách quan: Một số TTHC khi áp dụng thực hiện theo cơ chế một cửa còn vướng mắc; trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác CCHC còn thiếu thốn; một số xã, thị trấn diện tích Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đạt chuẩn, nguồn kinh phí cho xây nhà một cửa còn khó khăn, đặc biệt có đơn vị không có quỹ đất để xây nhà một cửa đủ diện tích theo tiêu chuẩn như thị trấn Đu, xã Vô Tranh; do điều kiện về kinh phí nên các hình thức tuyên truyền về CCHC chưa được đa dạng, phong phú...

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC, giải quyết các TTHC, huyện Phú Lương đã đề ra những giải pháp khả thi, như: Thực hiện đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện vào thực hiện tại các phòng chuyên môn thuộc huyện; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là cấp xã, thị trấn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC... Huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua cải cách hành chính lồng ghép trong hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Trong quý I-2018, đã công khai đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng hai hình thức là công khai trên hệ thống màn hình điện tử và công khai bằng bản giấy theo từng lĩnh vực, đảm bảo khoa học và thuận lợi cho người dân và tổ chức tra cứu; ngoài ra, còn công khai 100%  các TTHC thuộc thẩm quyền trên trang thông tin điện tử của huyện. Tính hết quý I, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Phú Lương đã tiếp nhận 362 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 319 hồ sơ, đang giải quyết 39 hồ sơ, trả lại bổ sung 4 hồ sơ. Nhà làm việc của Bộ phận một cửa cấp huyện đã  được bổ sung thêm các thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định; cử 75 cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn áp dụng phần mềm một cửa hiện đại. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cũng như về tinh thần, thái độ phục vụ, qua đó chất lượng giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. 100% các xã đã được chuyển giao phần mềm một cửa hiện đại và đang dần đi vào hoạt động có hiệu quả.

Chúng tôi xin mượn lời nhận xét của anh Đặng Văn Nghĩa,  xóm 7, xã Vô Tranh thay cho lời kết: Tôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa huyện Phú Lương để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gia hạn). Tôi cảm thấy thoải mái, thuận tiện vì thái độ tiếp đón nhiệt tình, niềm nở, hướng dẫn chu đáo... của các cán bộ! Phòng tiếp nhận và trả kết qủa gọn gàng, sạch sẽ, hiện đại, mát mẻ, tôi cảm thất rất hài lòng!

Hải Đăng