Mở đầu năm 2008, tình hình thu hút đầu tư vào tỉnh rất năng động. Chỉ tính từ tháng 1-2008 đến nay, UBND tỉnh đã ký văn bản chấp thuận cho đầu tư 13 dự án với số vốn là 3.500 tỷ đồng.

Trong đó có 5 dự án về chợ và trung tâm thương mại (vốn dự kiến khoảng 300 tỷ đồng); 1 dự án khu đô thị và sân gôn (vốn 1800 tỷ đồng); 1 dự án xử lý chất thải rắn (vốn 120 tỷ đồng); 1 dự án xây dựng khu cảng của HTX vận tải Chiến Công(vốn 100 tỷ đồng); 4 dự án cho phép nghiên cứu thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản (vốn 1200 tỷ đồng) và 1 dự án quy hoạch khu công nghiệp Đồng Tâm, diện tích 100 ha của Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Nguyên.

Từ đầu tháng 1 đến nay, các huyện, thành vào cuộc tích cực để giải phóng mặt bằng. Cụ thể là huyện Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo để giải phóng mặt bằng thu hút các nhà đầu tư: Lệ Trạch (Đài Loan); giải phóng mặt bằng khu cảng của HTX Vận tải Chiến Công; cưỡng chế giải phóng mặt bằng cho Công ty D&S; giải phóng mặt bằng cho Trung tâm giống gia cầm Thuỵ Phương.

Hằng Nga