Đầu tư nước ngoài tăng mạnh bất ngờ
Cập nhật ngày: 17/10/2007 08:51
Theo sở Kế hoạch – đầu tư Ninh Thuận, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh tăng mạnh bất ngờ, từ đầu năm đến nay, với 13 dự án có tổng vốn đăng ký lên đến khoảng 3.000 tỉ đồng. Hiện có 5 dự án được tỉnh cấp phép với tổng vốn 1.747 tỉ đồng, số còn lại cũng đã được chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm đầu tư.
Theo ông Phạm Đồng - phó giám đốc sở KHĐT - số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ninh Thuận từ đầu năm đến nay hơn gấp 2 lần so với cả giai đoạn…15 năm trước (1992 – 2006). Hầu hết số dự án nói trên thuộc hai lĩnh vực công nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
admin
Theo TTO