Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước CHDCND Triều Tiên Kim Châng In, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Triều Tiên từ ngày 16 đến 18-10.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến Triều Tiên lần này sẽ một lần nữa khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới.

admin
Theo Người lao động