Để chuển bị cho sản vụ đông năm nay, Nhà máy chế biến hạt giống ngô Biosits (trụ sở đạt tại xã Trung Thành, Phổ Yên) đã đa ra thị trường trên 3.000 tấn ngô giống các loại như: B9698, B9999, B9034.
Tại thị trường Thái Nguyên, Nhà máy đã có đại lý cung ứng sản phẩm ở 9/9 huyện, thành, thị với sản lượng trong 9 tháng đầu năm 2007 là gần 40 tấn ngô giống các loại. Các loại giống của hãng Biosits cho năng suất cao (từ 9 đến 11 tấn ngô thành phẩm/ha/vụ), thời gian sinh trưởng ngắn (từ 95 đến 115 ngày), chống chịu với sâu bệnh tốt nên đợc bà con nông dân rất ưa chuộng. Đặc biệt, đơn vị này đang trồng khảo nghiệm giống ngô lai B04, có năng suất, chất lượng cao hơn những giống ngô đã đưa ra thị trường trước đây. Dự kiến, giống ngô lai B04 này sẽ được đưa ra thị trường trong năm 2008.
Văn Hiến