Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025: Vững vàng vươn xa trên chặng đường mới
Cập nhật ngày: 14/06/2020 19:32 (GMT +7)
 Trong giai đoạn 2015-2020, Khu công nghiệp Điềm Thụy và các cụm công nghiệp ở huyện Phú Bình đã thu hút được 51 doanh nghiệp FDI đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn đạt mức tăng bình quân 46%/năm.  Ảnh: M.H
Trong giai đoạn 2015-2020, Khu công nghiệp Điềm Thụy và các cụm công nghiệp ở huyện Phú Bình đã thu hút được 51 doanh nghiệp FDI đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn đạt mức tăng bình quân 46%/năm. Ảnh: M.H

Thành tựu của một nhiệm kỳ bứt phá đầy ấn tượng đang giúp huyện Phú Bình khởi động chặng đường mới từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với niềm tin, khí thế quyết tâm mạnh mẽ. Đây chính là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ huyện đề ra những quyết sách, hoạch định phát triển, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chuẩn Thị xã vào năm 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phú Bình đề ra mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân trên 10%/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 16%/năm; ổn định sản lượng lương thực có hạt 75.000 tấn/năm; giá trị sản phẩm trên một ha đất nông nghiệp trồng trọt (theo giá thực tế) đạt 130 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm bình quân 1,8%/năm; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 95%, tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 80% trở lên; phấn đấu 5 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Phú Bình đã đạt được những kết quả toàn diện, vượt bậc trong các lĩnh vực. 16/16 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đều được thực hiện đạt và vượt cao so với kế hoạch. Kết quả đó là kết tinh của rất nhiều yếu tố. Bên cạnh sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, điều quan trọng nhất đó là niềm tin, sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của mỗi người dân trên địa bàn; đội ngũ cán bộ, đảng viên đầy trách nhiệm, tận tụy, nhiệt huyết. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện cũng đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm phương châm cho mọi hành động. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, tạo nên sức mạnh lớn, quyết tâm chính trị cao, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện qua thực tiễn công việc và ngày càng trưởng thành, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có phương pháp, cách làm sáng tạo.

Kinh tế của huyện có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện; các khu vực kinh tế đều phát triển mạnh so với giai đoạn trước, trong đó: giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,2%/năm; khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng cao đạt trung bình 46%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 50,7%, ngành dịch vụ chiếm 30,5%, ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm còn 18,8%.

Huyện đã tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Trong nhiệm kỳ đã GPMB phục vụ triển khai 39 công trình, dự án trên địa bàn với tổng diện tích 98,65ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 330 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đã quy hoạch 2 khu công nghiệp Điềm Thụy và Yên Bình; 4 cụm công nghiệp: Kha Sơn, Điềm Thụy, Bảo Lý - Xuân Phương và Bàn Đạt. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, 5 năm qua, huyện Phú Bình đã thu hút được 51 doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài vào Khu công nghiệp Điềm Thụy và các cụm công nghiệp trên địa bàn. Số lượng DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng mạnh so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, trên địa bàn huyện có 172 DN, hợp tác xã; trên 8500 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông nghiệp thu hút trên 20 nghìn lao động. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, hiện có gần 3.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 10 làng nghề, 1 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (tăng 77 DN, 1.528 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 866 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp so với năm 2015). Hiệu quả thu hút đầu tư đã góp phần tích cực vào tốc độ phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, làm cho diện mạo vùng quê giàu truyền thống cách mạng có nhiều khởi sắc.

Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi của gia đình anh Hoàng Văn Mão, ở xóm Viên, xã Tân Đức (Phú Binh) cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Ảnh: M.H

Ngoài những công trình, dự án kể trên, thành công lớn nhất của huyện trong 5 năm qua là việc Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đạt nhiều kết quả rất khả quan. Đến đầu tháng 6-2020, với 19/19 xã đạt chuẩn NTM, về đích trước kế hoạch (kế hoạch là hết năm 2020), Phú Bình là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Song hành với quá trình XDNTM, huyện đã tập trung quy hoạch dồn điền đổi thửa, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Các sản phẩm được đăng ký thương hiệu như “Gà đồi Phú Bình”, “Lúa nếp Thầu Dầu”, “Cao ngựa bạch” “Tương Úc Kỳ” tiếp tục được quan tâm quảng bá, giới thiệu và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. 

Kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển, các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm đúng mức, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Chương trình giảm nghèo được triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92% (giảm 9,95% so với đầu nhiệm kỳ, bình quân giảm 1,99%/năm), vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng đạt nhiều thành quả. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 7 đề án, 8 chương trình, 3 nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI vào cuộc sống. Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên được chỉ đạo quyết liệt, từ năm 2016 đến tháng 6-2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp 1.233 đảng viên (bình quân hàng năm kết nạp đảng viên đạt 3,6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ)... 

Trong chặng đường 5 năm 2020-2025, huyện sẽ tập trung vào 3 mũi đột phá: Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp và đô thị; tập trung GPMB thực hiện các công trình, dự án, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, chế biến nông sản, khuyến khích phát triển các DN nhỏ và vừa, làng nghề, hợp tác xã; nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ huyện đề ra là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh. Huy động các nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, con người Phú Bình chịu thương, chịu khó, với quyết tâm cao, khí thế mới, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tin tưởng: Với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, nhất định Phú Bình sẽ vững bước trên con đường phát triển.

Đỗ Đức Công,
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty CP đầu tư và Phát triển An Bình Thái Nguyên - Hãng Taxi Thái An Bình được thành lập ngày 17/09/2018. Sau 2 năm đi vào hoạt động, đến nay Công ty đã có trên 100 đầu xe mới, chất lượng cao, đội ngũ tài xế cam kết phục vụ nhiệt tình, chu đáo.
Từ đầu tháng 8, một số chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, xin giới thiệu tói đọc giả những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 08/2020:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 106/Tháng 08 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE