Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Lãnh đạo Đảng ủy xã Bàn Đạt (Phú Bình) làm việc với cấp ủy Chi bộ xóm Việt Long để đánh giá việc triển khai các nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và vấn đề đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Bàn Đạt (Phú Bình) làm việc với cấp ủy Chi bộ xóm Việt Long để đánh giá việc triển khai các nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và vấn đề đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên.

Thông qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình (TPB,PB), đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên (TCĐ, ĐV) hằng năm là dịp để các cấp ủy, TCĐ, tập thể lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị và cá nhân tự soi lại mình, từ đó phát huy ưu điểm, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên.

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các đảng bộ trực thuộc đã phổ biến, quán triệt các quy định của Trung ương, của tỉnh và của đơn vị, địa phương đối với các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Năm 2019, toàn Đảng bộ tỉnh có 4.931 tập thể kiểm điểm TPB, PB; có 92.913 cá nhân thuộc đối tượng phải kiểm điểm TPB, PB.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng được các cấp ủy, TCĐ, ĐV, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân đảng viên, lãnh đạo quản lý cơ bản thực hiện nghiêm túc. Trước khi kiểm điểm, từng cá nhân chuẩn bị bản kiểm điểm, tự chấm điểm và tự liên hệ nhận diện 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy, TCĐ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất trước 3 ngày làm việc.

Cùng với việc hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, những nơi có “vấn đề” được cấp ủy các cấp gợi ý kiểm điểm sâu. Đã có 8 tập thể (trong đó 7 tập thể thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý và 1 tập thể thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý) và 16 cá nhân (trong đó có 13 cá nhân thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý và 3 cá nhân thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý) được gợi ý kiểm điểm. Các tập thể, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước. Đồng thời xây dựng các giải pháp khắc phục sửa chữa, qua kiểm điểm TPB, PB các hạn chế, khuyết điểm về cơ bản đã được sửa chữa.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp những năm qua trên địa bàn tỉnh về cơ bản được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Việc thực hiện đánh giá, xếp loại đối với TCĐ, ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng tỷ lệ quy định không vượt quá 20%. Để đánh giá chính xác chất lượng TCĐ, ĐV, các cấp ủy còn thực hiện lấy ý kiến của các chủ thể tham gia đánh giá chất lượng theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xếp loại chất lượng TCĐ, ĐV và làm cho việc xem xét, công nhận chất lượng này bảo đảm khách quan, thực chất, khắc phục chạy theo thành tích.

Tuy nhiên, thực tế tại cơ sở, chúng tôi nhận thấy vẫn còn có nhiều ý kiến băn khoăn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ, ĐV ở không ít nơi còn mang tính hình thức, chiếu lệ, nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”. Kết quả phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ khá cao nhưng tỷ lệ đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật hằng năm lại chưa giảm. Một đảng viên (xin giấu tên) đang công tác trong cơ quan cấp tỉnh bộc bạch, bản tự kiểm điểm của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý đề cập nhiều ưu điểm, ít khuyết điểm, chưa làm rõ trách nhiệm của cá nhân gắn với trách nhiệm tập thể trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong khi đó, cấp dưới ít dám góp ý, phê bình cấp trên...

Trong báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 đã thẳng thắn đề cập: Một số tập thể, cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần TPB, PB, chưa làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Việc “tự soi”, “tự sửa” theo những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được quan tâm đúng mức. Báo cáo, đánh giá xếp loại chất lượng TCĐ, ĐV lãnh đạo quản lý chưa chỉ ra được nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, chưa có giải pháp cụ thể sát thực để khắc phục sửa chữa khuyết điểm…

Để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đạt chất lượng hiệu quả đề ra, cấp ủy các cấp, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện kiểm điểm TPB, PB theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy thước đo thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả TPB, PB; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống là những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại hàng năm. Cùng với đó là công khai kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCĐ, ĐV và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm của cấp dưới và của cán bộ, đảng viên, có như vậy việc kiểm điểm, đánh giá mới đảm bảo thực chất.

 

Hằng Nga
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công...
Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi là Giấy chứng nhận bảo...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 111/Tháng 01 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE