Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

 Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nội chính đảng.
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nội chính đảng.

Ngày 22-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nội chính đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; các thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy,…

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN chủ trì, phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị và tham luận của các đại biểu nêu rõ, thời gian qua, ngành Nội chính đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác tham mưu các chủ trương, định hướng lớn về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp (CCTP) được chú trọng. Ba năm qua, Ban Nội chính T.Ư đã xây dựng, hoàn thành năm đề án lớn, riêng năm 2018, hoàn thành ba đề án, trên cơ sở đó, đã tham mưu với Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020... Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cũng đã tham mưu, đề xuất cấp uỷ ban hành hơn 6.300 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP.

Ban Nội chính T.Ư thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN; tham mưu có hiệu quả cho Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc; phối hợp chặt chẽ các cơ quan tố tụng Trung ương tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo hướng vừa tham mưu về chủ trương, đường lối xử lý; vừa tham mưu chỉ đạo cụ thể từng nội dung công việc, gắn với trách nhiệm của các cơ quan chức năng và người có thẩm quyền; vừa theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chức năng.

Nhờ đó, năm 2018, các cơ quan tố tụng đã khỏi tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng; đồng thời, mở rộng điều tra, phát hiện, khởi tố thêm nhiều vụ án mới. Năm 2018, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tích cực phối hợp các cơ quan tố tụng tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 525 vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó, xử lý dứt điểm 251 vụ.

Hội nghị đánh giá, ngành Nội chính đảng đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phối họp các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy phối hợp tốt các cơ quan chức năng địa phương tích cực tham mưu, đề xuất các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan tôn giáo, dân tộc, các vụ việc khiếu kiện đông người, gây rối xảy ra tại một số địa phương.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chủ động và thường xuyên hơn. Qua kiểm tra, rà soát đã kiến nghị chấn chỉnh và xử lý nhiều sai phạm, có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững kỷ cương ở nhiều cơ quan, đơn vị.

Sau khi được tái lập vào tháng 4-2013, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực và đã làm khá tốt việc tham mưu, đề xuất ban chỉ đạo CCTP tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ CCTP của địa phương, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với Trung ương, sau khi tiếp nhận Văn phòng Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Ban Nội chính T.Ư đã tích cực tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018; chuẩn bị và tổ chức tốt hai phiên họp của Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xây dựng, trình Ban Chỉ đạo các đề án, văn bản về công tác CCTP; giúp Ban Chỉ đạo triển khai tám đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCTP ở tám bộ, ngành, địa phương; tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và bổ sung, kiện toàn kịp thời thành viên của Ban Chỉ đạo.

Tuy nhiên, hội nghị cũng phân tích, làm rõ những hạn chế cần khắc phục, đó là công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn có lúc chưa kịp thời, chưa chặt, chưa sâu; công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội chưa toàn diện, có lúc, có việc còn lúng túng, bị động. Công tác tham mưu, đề xuất để đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, xử lý, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của nhiều ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan nội chính ở Trung ương và các địa phương chưa thường xuyên,…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao kết quả ngành Nội chính đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN và CCTP, là "tai mắt" của Đảng về lĩnh vực này, trọng trách của ngành Nội chính đảng là phải phối hợp tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không cho phép ai làm trái quan điểm, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Cần tiếp tục đầu tư nhiều công sức hơn nữa cho việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích cực tham mưu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng và thực thi pháp luật, trọng tâm là những đề án liên quan lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chú trọng tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Ban Nội chính Trung ương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tập trung tham mưu, đề xuất chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đã đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; tham gia có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cán bộ, công chức ngành Nội chính đảng phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có trình độ, có hiểu biết tương đối toàn diện, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đặc biệt phải liêm, phải sạch; phải có đạo đức trong sáng, công tâm; có phương pháp làm việc khoa học, cương, nhu đúng lúc; kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội là doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng 4.0, là doanh nghiệp cam kết với Chính phủ về triển khai đưa ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 94/Tháng 8 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Là một trong những điểm đến nổi tiếng trong mùa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái), đồi mâm xôi ở xã La Pán Tẩn (danh thắng cấp Quốc gia) được mệnh danh là ngọn đồi đẹp nhất trung du Tây Bắc, vào top 10 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Những ngày này, đồi mâm xôi đang được đồng bào nơi đây chăm sóc cẩn...

Ảnh : Bảo Hân

LIÊN KẾT WEBSITE