Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đoàn viên, thanh niên; sinh viên; doanh nhân trẻ khởi nghiệp đang học tập, sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên có độ tuổi từ 18 – 35

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đoàn viên, thanh niên đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên (không quá 3 thành viên).

- Sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học của các Viện/Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có sản phẩm nghiên cứu khoa học khả thi, có tính ứng dụng cao và có khả năng thương mại hóa trên thị trường (không quá 5 thành viên).

- Doanh nhân trẻ/Doanh nghiệp khởi nghiệp đã đăng ký kinh doanh và hoạt động dưới 5 năm.,sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp tồn tại và có người tiêu thụ.

II. LĨNH VỰC DỰ THI

- Công nghệ thông tin

- Thương mại, dịch vụ

- Môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu

- Trồng trọt, chăn nuôi

- Nông lâm nghiệp, thủy sản

- Làng nghề, dịch vụ nông nghiệp

- Công nghiệp phụ trợ

* Khuyến khích các ý tưởng, dự án có tính mới, hàm lượng khoa học cao, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham gia “Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Thái Nguyên năm 2019”, thí sinh cần thực hiện các bước đăng ký như sau:

Bước 1: Đăng ký và gửi hồ sơ dự thi ý tưởng dự thi trực tuyến tại website: tuoitrethainguyen.vn hoặc fanpage: StartUpthainguyen.

Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký tham dự bản chính thức về Đoàn thanh niên các huyện, thành phố, thị xã và Đoàn các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

* Các ý tưởng được Tỉnh đoàn Thái Nguyên lựa chọn tại Vòng Sơ khảo để tham gia Vòng Chung khảo gửi về địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP THANH NIÊN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2019

Tỉnh đoàn Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 07 Nguyễn Du, P.Trưng Vương, TP.Thái Nguyên. Email: startupthainguyen@gmail.com

Điện thoại: 0976550077 hoặc 0977 677 088

IV. HỒ SƠ DỰ THI

1- Hồ sơ dự thi:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

- Bản giới thiệu thông tin tác giả, nhóm tác giả.

- Bản thuyết minh, mô tả về mô hình, ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

- Công văn giới thiệu ý tưởng của Đoàn thanh niên cấp quản lý trực tiếp.

2- Quy định về bài dự thi:

2.1. Thể thức trình bày

- Bài dự thi được đóng thành quyển bao gồm bìa và nội dung trình bày thể hiện được rõ ý tưởng dự thi.

- Đảm bảo theo quy định, đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

2.2. Gợi ý nội dung trình bày

Phần 1: Thông tin chung

- Khái quát về mục đích, ý nghĩa của ý tưởng dự án, sản phẩm dịch vụ sẽ thực hiện; mô hình sản xuất, kinh doanh sẽ thành lập.

- Phân tích thị trường; đánh giá bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh; lợi thế, đối thủ cạnh tranh; cơ hội, rủi ro trong quá trình thực hiện.

Phần 2: Kế hoạch kinh doanh

Quá trình hình thành ý tưởng, phương án đầu tư và các thức thương mại hóa sản phẩm ra thị trường được mô tả thông qua kế hoạch kinh doanh, gồm:

- Hình thức đầu tư: Quy mô ý tưởng dự án; kế hoạch tài chính; phương thức huy động vốn; phương án sử dụng cơ sở vật chất; trang thiết bị; các nội dung khác có liên quan.

- Tổ chức nhân sự: Bộ máy quản lý và phương thức điều hành.

- Kế hoạch tiếp cận thị trường: Phương án truyền thông, marketing; dịch vụ đi kèm.

- Lập kế hoạch tài chính: Dự kiến nguồn vốn đầu tư; phương án huy động nguồn lực tài chính; thống kê lợi nhuận dự kiến hàng tháng, hằng năm; phương án đầu tư và mở rộng và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phần 3: Kế hoạch hành động

- Các bước triển khai ý tưởng, dự án.

- Các hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh.

- Các hình thức tiếp cận thị trường và thương mại hóa sản phẩm.

Phần 4: Định vị thương hiệu

- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm.

- Bảo hộ thương hiệu và sở hữu trí tuệ.

Phần 5: Ý nghĩa, tác động đối với xã hội

- Hiệu quả, ý nghĩa của ý tưởng, dự án đem lại cho doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Vòng Sơ khảo:

- Thời gian: Từ ngày 18/7/2019 - 8/9/2019.

- Địa điểm: Tại các cơ sở Đoàn trưc thuộc Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

- Hình thức dự thi:

+ Tác giả, nhóm tác giả gửi hồ sơ tham gia cuộc thi về Hội đồng giám khảo cấp cơ sở (Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn Đại học Thái Nguyên).

+ Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn Đại học Thái Nguyên chủ động thành lập hội đồng, xét chọn ra ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc, có tính khả thi cao tham gia Vòng Chung khảo cơ sở (riêng Đoàn Đại học Thái Nguyên lựa chọn ít nhất 10 ý tưởng, dự án). Các mô hình, ý tưởng, dự án gửi về Ban Tổ chức chậm nhất ngày 13/9/2019.

- Ban Tổ chức tiến hành thẩm định, đánh giá và công bố kết quả 45 ý tưởng, dự án khởi nghiệp lọt vào Vòng Chung khảo trước ngày 14/10/2019 trên website: tuoitrethainguyen.vn hoặc fanpage: StartUpthainguyen.

2. Vòng Chung khảo:

- Thời gian: Từ ngày 14/10/2019 - 20/10/2019.

- Địa điểm: Tại Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

- Hình thức dự thi:

+ Các ý tưởng, dự án lọt vào Vòng Chung khảo được Ban tổ chức kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu khoa học để hỗ trợ, tư vấn hoàn thiện thành một đề án khởi nghiệp cụ thể. Thời gian tư vấn, hỗ trợ từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019.

+ Hồ sơ hoàn thiện gửi về Ban tổ chức trước ngày 21/10/2019 qua địa chỉ email: startupthainguyen@gmail.com hoặc bandkthtn.thainguyen@gmail.com ,  hồ sơ bao gồm:

* 01 video clip giới thiệu về mô hình, ý tưởng, dự án (khoảng 3 phút)

* 01 bản thuyết minh, mô tả ý tưởng dự án hoàn chỉnh (bản mềm)

+ Ban Tổ chức thông qua Hội đồng Ban giám khảo, Tổ tư vấn tiến hành thẩm định, đánh giá và công bố kết quả 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp lọt vào Vòng Chung kết trước ngày 25/10/2019 trên website: tuoitrethainguyen.vn hoặc fanpage: StartUpthainguyen.

3. Vòng Chung kết:

- Thời gian dự kiến: 26-27/10/2019.

- Địa điểm: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

- Hình thức dự thi:

+ 10 ý tưởng, dự án suất xắc trình bày trực tiếp trước Hội đồng giám khảo và các nhà đầu tư trong vòng 10 phút và sau đó trả lời phản biện  trước Hội đồng trong vòng 05 - 10 phút.

+ Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức buổi hướng dẫn (dự kiến ½ ngày) để người hướng dẫn (Mentor), chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp cho 10 ý tưởng, dự án để hoang thiện trước ngày diễn ra Vòng Chung kết

+ Ban Tổ chức thông qua Hội đồng Ban giám khảo, Tổ tư vấn sẽ chọn ra 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất để trao giải.

VI. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Ban tổ chức, Ban Giám khảo lựa chọn ra ý tưởng, dự án qua các vòng thi thông qua phiếu đánh giá, bảng chấm điểm.

Tiêu chí

Miêu tả

Điểm số

Sản phẩm có tính sáng tạo

Tính mới, tính sáng tạo của ý tưởng

 

Vấn đề và giải pháp

Đưa ra các vấn đề/nhu cầu của xã hội và cách ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình giải quyết vấn đề đó

 

Yếu tố công nghệ/

ứng dụng

Tính tứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh

 

Tính khả thi, tiềm năng thương mại hóa trên thị trường

Xác định được phân khúc thị trường phù hợp với quy mô ý tưởng, dự án

 

Khả năng cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh và khả năng trinh phục thị trường

 

Hiệu quả tài chính

Cách thức kêu gọi vốn, đề ra kế hoạch kinh doanh, dự đoán mô hình tăng trưởng...

 

Sản phẩm giải quyết vấn đề xã hội

Tác động môi trường sản xuất kinh doanh và đóng góp cho lợi ích xã hội

 

VII. GIẢI THƯỞNG

1. cấu giải thưởng:

- 01 Giải Nhất: Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; giới thiệu ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia – Techfest Việt Nam dự kiến diễn ra tháng 12/2019 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh; phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 50 triệu đồng và hỗ trợ trực tiếp triển khai dự án từ các nhà đầu tư.

- 01 Giải Nhì: Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng và hỗ trợ trực tiếp triển khai dự án từ các nhà đầu tư.

- 01 Giải Ba: Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng và hỗ trợ trực tiếp triển khai dự án từ các nhà đầu tư.

- 02 Giải khuyến khích: Mỗi giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

- 05 Giải phong trào: Mỗi giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng.

2. Trao giải:

- Tiền giải thưởng sẽ được chuyển khoản cho thí sinh đạt giải trong vòng 30 ngày, kể từ ngày trao giải thưởng. Thí sinh đoạt giải phải thanh toán phần thuế thu nhập hoặc lệ phí liên quan đến giải thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí hỗ trợ triển khai ý tưởng, dự án khởi nghiệp sẽ được giải ngân theo tiến độ thỏa thuận giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ dưới sự giám sát của Ban tổ chức (nếu có).

VIII. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiến hành công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc thi theo đúng quy định;

- Bảo mật các thông tin ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham dự cuộc thi;

- Giám sát, đảm bảo tính công bằng trong việc đánh giá, chấm điểm các hồ sơ dự thi;

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của các đội thi trong quá trình tham dự;

- Thực hiện đúng các hoạt động hỗ trợ, trao giải cho các dự án được lựa chọn tại mục VI;

2. Trách nhiệm của tác giả, nhóm tác giả dự thi:

- Thực hiện các quy định của Thể lệ tham gia dự thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi, trong đó phải đảm bảo:

+ Sản phẩm dự thi có tính mới, có tính ứng dụng, có giá trị thực tiễn và không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.

+ Trong thời gian diễn ra cuộc thi các tác giả, nhóm tác giả không được sử dụng các ý tưởng, dự án để tham dự các cuộc thi khác.

Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi của thí sinh gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban Tổ chức cuộc thi do lỗi kỹ thuật.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.

- Để rút khỏi cuộc thi, thí sinh phải thông báo với Ban Tổ chức cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi tại các vòng thi.

- Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Mọi chi phí và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật; do tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi chịu trách nhiệm thực hiện (nếu có).

TỈNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 như sau:
Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4996/UBND-CNN về thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi và triển khai tái đàn sau dịch.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ" Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 98/Tháng 12 năm 2019-Báo Hằng tháng

Đầu đông, thời tiết mới se se lạnh, những bông hoa cúc họa mi đua nhau nở, nhưng nó cũng tàn rất nhanh, chỉ khoảng 2-3 tuần là hết. Mỗi năm chỉ một mùa duy nhất có cúc họa mi nở nên người ta thường tận dụng cơ hội, dành ra một chút thời gian để đến thưởng thức hương thơm thoang thoảng, ngắm nhìn...

Ảnh : T.H

LIÊN KẾT WEBSITE