Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đoàn viên, thanh niên; sinh viên; doanh nhân trẻ khởi nghiệp đang học tập, sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên có độ tuổi từ 18 – 35

- Có mô hình, ý tưởng, dự án trong các lĩnh vực được Ban tổ chức quy định tại thể lệ cuộc thi.

- Các đối tượng tham dự cuộc thi đăng ký theo cá nhân hoặc nhóm (giảng viên, sinh viên đang học tập nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - không quá 5 thành viên và đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn - không quá 3 thành viên).

 + Đối với cá nhân dự thi theo hình thức cá nhân: 01 thí sinh chỉ được nộp tối đa 01 ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi.

 + Đối với cá nhân dự theo hình thức nhóm: 01 cá nhân có thể tham gia nhiều nhóm, nhưng chỉ được là nhóm trưởng của 01 nhóm.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ DỰ THI

1. Địa điểm đăng ký dự thi:

- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trụ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thành phố, thị xã và Đoàn các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

- Hoặc nộp trực tiếp tại Tỉnh đoàn Thái Nguyên, địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, Email: startupthainguyen@gmail.com , điện thoại: 02083 757 621 hoặc 0977 677 088.

2. Hồ sơ dự thi:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

- Bản giới thiệu thông tin tác giả, nhóm tác giả.

- Bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh (Bản thuyết minh, mô tả về mô hình, ý tưởng, dự án khởi nghiệp).

* Thí sinh liên hệ Văn phòng Đoàn các huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn để lấy phiếu đăng ký hoặc truy cập vào Fanpage: StartUpthainguyen.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Thể thức trình bày:

- Bài dự thi được đóng thành quyển, đảm bảo theo quy định và yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi (không quá 20 trang).

- Bài dự thi được đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman và phải thể hiện được rõ ý tưởng dự thi.

2. Kết cấu và gợi ý nội dung trình bày ý tưởng dự thi:

- Gồm các mô hình, ý tưởng, dự án (không giới hạn về lĩnh vực ý tưởng, sáng kiến), trong đó tập trung vào các lĩnh vực: công nghệ thông tin; môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng trọt, chăn nuôi; nông lâm nghiệp, thủy sản; làng nghề, dịch vụ nông nghiệp; công nghiệp phụ trợ;...

- Khuyến khích các ý tưởng, dự án có tính mới, hàm lượng khoa học cao, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Bố cục trình bày ý tưởng tham khảo gợi ý như sau:

Phần 1: Thông tin chung

- Khái quát về mục đích, ý nghĩa của ý tưởng dự án, sản phẩm dịch vụ sẽ thực hiện; mô hình sản xuất, kinh doanh sẽ thành lập.

- Phân tích thị trường; đánh giá bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh; lợi thế, đối thủ cạnh tranh; cơ hội, rủi ro trong quá trình thực hiện.

Phần 2: Kế hoạch kinh doanh

 Quá trình hình thành ý tưởng, phương án đầu tư và các thức thương mại hóa sản phẩm ra thị trường được mô tả thông qua kế hoạch kinh doanh, gồm:

- Hình thức đầu tư: Quy mô ý tưởng dự án; kế hoạch tài chính; phương thức huy động vốn; phương án sử dụng cơ sở vật chất; trang thiết bị; các nội dung khác có liên quan.

- Tổ chức nhân sự: Bộ máy quản lý và phương thức điều hành.

- Kế hoạch tiếp cận thị trường: Phương án truyền thông, marketing; dịch vụ đi kèm.

- Lập kế hoạch tài chính: Dự kiến nguồn vốn đầu tư; phương án huy động nguồn lực tài chính; thống kê lợi nhuận dự kiến hàng tháng, hằng năm; phương án đầu tư và mở rộng và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phần 3: Kế hoạch hành động

- Các bước triển khai ý tưởng, dự án.

- Các hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh.

- Các hình thức tiếp cận thị trường và thương mại hóa sản phẩm.

Phần 4: Định vị thương hiệu

- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm.

- Bảo hộ thương hiệu và sở hữu trí tuệ.

Phần 5: Ý nghĩa, tác động đối với xã hội

- Hiệu quả, ý nghĩa của ý tưởng, dự án đem lại cho doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Vòng Sơ khảo:

- Thời gian: Từ ngày 18/7/2019 - 18/8/2019.

- Địa điểm: Tại các cơ sở Đoàn trưc thuộc Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

- Hình thức dự thi:

+ Tác giả, nhóm tác giả gửi hồ sơ tham gia cuộc thi về Hội đồng giám khảo cấp cơ sở (Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn Đại học Thái Nguyên).

+ Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn Đại học Thái Nguyên chủ động thành lập hội đồng, xét chọn ra ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc, có tính khả thi cao tham gia vòng Chung khảo cơ sở (riêng Đoàn Đại học Thái Nguyên lựa chọn ít nhất 10 ý tưởng, dự án). Các mô hình, ý tưởng, dự án gửi về Ban Tổ chức chậm nhất ngày 19/8/2019.

- Ban Tổ chức tiến hành thẩm định, lựa chọn và công bố kết quả 45 ý tưởng, dự án khởi nghiệp lọt vào vòng Chung khảo cơ sở trên fanpage của cuộc thi chậm nhất ngày 22/8/2019.

2. Vòng Chung khảo cơ sở:

- Thời gian: Từ ngày 22/8/2019 - 31/8/2019.

- Địa điểm: Tại Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

- Hình thức dự thi:

+ Các ý tưởng, dự án lọt vào vòng Chung khảo sẽ được Ban tổ chức kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu khoa hoạc để hỗ trợ, tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án thành một đề án khởi nghiệp cụ thể (thời gian tư vấn và hoàn thiện ý tưởng dự án từ 22/8/2019 - 27/8/2019).

+ Các ý tưởng lọt vào vòng Chung khảo cơ sở nộp hồ sơ hoàn thiện về Ban Tổ chức chậm nhất ngày 28/8/2019, hồ sơ gồm:

* 01 video clip (độ dài tối đa 05 phút) hoặc slide thuyết trình.

* 01 bản mô tả hoặc bài dự thi (bản mềm) ý tưởng, dự án về địa chỉ email: startupthainguyen@gmail.com và 10 bản mô tả hoặc bài dự thi (bản cứng) gửi về Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên - Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

+ Ban Tổ chức tổ chức vòng thi Chung khảo cơ sở từ ngày 30/8/2019 - 31/8/2019 và công bố lựa chọn 15 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc tham gia vòng Chung kết trước ngày 02/9/2019.

3. Vòng Chung kết:

- Thời gian: Dự kiến tuần 2 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

- Hình thức dự thi:

+ Ý tưởng, dự án lọt vào vòng Chung kết sẽ trình bày đề án khởi nghiệp trực tiếp trước Hội đồng giám khảo, nhà đầu tư trong vòng 10 phút và trả lời phản biện với trước Hội đồng trong vòng 05 phút.

+ Ban Tổ chức thông qua Hội đồng Ban giám khảo, Tổ tư vấn sẽ chọn ra 15 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất để trao giải.

4. Hình thức đánh giá, lựa chọn:

Ban tổ chức, Ban Giám khảo lựa chọn ra ý tưởng, dự án qua các vòng thi và các ý tưởng, dự án đạt giải theo số điểm đạt được (từ cao xuống thấp) trong phiếu đánh giá, bảng chấm điểm được Ban tổ chức, Ban Giám khảo thông qua.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 Giải Nhất: Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 24 triệu đồng (24.000.000đ) và kinh phí hỗ trợ triển khai ý tưởng (xã hội hóa).

- 02 Giải Nhì: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 16 triệu đồng (16.000.000đ) và kinh phí hỗ trợ triển khai ý tưởng (xã hội hóa).

- 03 Giải Ba: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng (10.000.000đ) và kinh phí hỗ trợ triển khai ý tưởng (xã hội hóa).

- 09 Giải Khuyến khích: Mỗi giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng (1.000.000đ).

2. Trao giải:

- Tiền giải thưởng sẽ được chuyển khoản cho thí sinh đạt giải trong vòng 30 ngày, kể từ ngày trao giải thưởng. Thí sinh đoạt giải phải thanh toán phần thuế thu nhập hoặc lệ phí liên quan đến giải thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí hỗ trợ triển khai ý tưởng, dự án khởi nghiệp sẽ được giải ngân theo tiến độ thỏa thuận giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ dưới sự giám sát của Ban tổ chức.

3. Cam kết bảo mật:

Khi nộp bài dự thi về kế hoạch kinh doanh, phần giới thiệu vắn tắt về kế hoạch kinh doanh của các ứng viên sẽ được xem như một bản tóm tắt được phổ biến rộng rãi và có thể được sử dụng trong tài liệu liên quan của cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ cung cấp bản sao của các kế hoạch kinh doanh trong cuộc thi cho ban giám khảo và người phụ trách liên quan và yêu cầu các cá nhân này không được lập thêm bất kỳ bản sao nào.

4. Trách nhiệm của tác giả, nhóm tác giả dự thi:

- Các thí sinh phải tuân thủ thể lệ cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:

+ Sản phẩm dự thi có tính mới, có tính ứng dụng, có giá trị thực tiễn và không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.

+ Trong thời gian diễn ra cuộc thi các tác giả, nhóm tác giả không được sử dụng các ý tưởng, dự án để tham dự các cuộc thi khác.

Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi của thí sinh gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban Tổ chức cuộc thi do lỗi kỹ thuật.

- Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại bài dự thi.

- Để rút khỏi cuộc thi, thí sinh phải thông báo với Ban Tổ chức cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi tại các vòng thi.

- Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Mọi chi phí và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật; do tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi chịu trách nhiệm thực hiện (nếu có).

TỈNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội là doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng 4.0, là doanh nghiệp cam kết với Chính phủ về triển khai đưa ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 94/Tháng 8 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Đến với xứ sở Tây Bắc vào mùa nào cũng đẹp vì bốn mùa tiết trời mát mẻ, trong lành và hoa thơm trái ngọt. Mùa này, sắc vàng của Tây Bắc hấp dẫn du khách trên những cung đường dài. Hành trình du lịch giữa mùa thu vàng Tây Bắc là hành trình khám phá vẻ đẹp của non nước Việt Nam, mang đến cho con...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE