Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 28-9-2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2961/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Thái Nguyên. Dưới đây là nội dung Quyết định này:

****************

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2961/QĐ-UBND

              Thái Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa
thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến
quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Thái Nguyên

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ ngày 18/3/2014 của Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

  Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,  

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Thái Nguyên) gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban: Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Các Phó trưởng Ban:

- Ông Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh - Phó trưởng Ban Thường trực;

- Ông Bùi Thanh Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó trưởng Ban.

- Ông Vũ Duy Hiển, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó trưởng Ban;

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phan Bội Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Dương Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Dương Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Nguyễn Thị Bích Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Tiến Vinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Lưu Công Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Phan Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Bà Phạm Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Vũ Cộng Đồng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

4. Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và quy định của pháp luật.

Điều 2. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Thái Nguyên gồm các thành viên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Hợi, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về tệ nạn xã hội, Công an tỉnh;

2. Phó tổ trưởng:

- Ông Nguyễn Thanh Hiếu, Phó trưởng Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp;

- Ông Đào Ngọc Tuất, Phó trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về tệ nạn xã hội, Công an tỉnh;

- Bà Trương Thị Phương Chỉnh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về tệ nạn xã hội, Công an tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Loan, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp;

- Ông Vũ Minh Quân, Cán bộ phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông.

 Điều 3. Giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Thái Nguyên hoạt động kiêm nhiệm, được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Thái Nguyên. Các văn bản do Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký, sử dụng con dấu UBND tỉnh; các văn bản do Cơ quan Thường trực ký, sử dụng con dấu của  Công an tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Thái Nguyên tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Hồng Bắc

 

TNĐT
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 13-18oC
  • Khu vực phía Tây 12-18oC
  • Khu vực phía Nam 13-18oC
  • Khu vực phía Đông 12-18oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Âm lịch 2019 Số báo hàng tháng-số T12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thuộc thị trấn Lăng Cô và xã Lộc...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE