Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 09-4-2018, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 170/QĐ-BTV về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2018. Dưới đây là nội dung Quyết định này:

 

 

HỘI LHPN TỈNH THÁI NGUYÊN

 BAN THƯỜNG VỤ

Số: 170/QĐ-BTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  09 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2018

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Kế hoạch số: 104/KH-BTV ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2018;

Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2018, gồm các đồng chí có tên sau:

* Ban Tổ chức

1. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban.

2. Đ/c Bùi Thị Sen - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Đ/c Hứa Thị Châu Giang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng ban.

4. Đ/c Lê Thị Thúy - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng ban.

5. Mời  đ/c Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ủy viên.

6. Mời  đ/c Trần Thị Hương - Phó Chi Cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường  Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh, ủy viên.     

7. Mời đ/c Vũ Thị Lệ Hằng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ủy viên.

8.  Mời đ/ c Lý Văn Cảnh - Chi Cục Trưởng Chi cục ATVSTP, ủy viên.

9. Đ/c Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban Gia đình xã hội, ủy viên.

10. Đ/c Dương Thị Phương - Trưởng Ban Chính sách luật pháp, ủy viên.

11. Đ/c Trần Thị Thu Hạnh -  Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh, ủy viên.

12. Đ/c Tạ Thị Dung -  Trưởng Ban Tuyên giáo, ủy viên.

 * Ban Giám khảo

1. Đ/c Hứa Thị Châu Giang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban

2. Đ/c Bùi Thị Sen -  Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ủy viên.

3. Mời đ/c Phạm Thị Hiền - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh, ủy viên

4.  Mời đ/c Vũ Thị Lệ Hằng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ủy viên.

5.  Mời  đ/c Đàm Văn Bút - Phó Chi cục trưởng Chi Cục VSATTP tỉnh, ủy viên

6. Đ/c Trần Thị Thu Hà -  Trưởng Ban Gia đình xã hội, ủy viên.

7. Đ/c Tạ Thị Dung - Trưởng Ban Tuyên giáo, ủy viên.

8. Đ/c Triệu Bùi Bích Phương -  Phó Trưởng Ban Luật pháp chính sách, ủy viên.

* Tổ Thư ký

1. Đ/c Nguyễn Thị Anh Đào - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổ trưởng.

2. Đ/c Phạm Thị Thu Hường - Phó Giám đốc Trung tâm 20/10, ủy viên.

3. Đ/c Hoàng Thị Thúy Vân - Chuyên viên Ban Luật pháp chính sách, ủy viên.

Điều 2. Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi có trách nhiệm chấm thi và tổng hợp kết quả, báo cáo với Ban Tổ chức cuộc thi.

Điều 3. Văn phòng, các Ban chuyên môn và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;                                                                                           

- Lưu: VT, TG.      

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

 

 

TNĐT
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Hiện nay, lực lượng QLTT tỉnh Thái Nguyên đã có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên thông báo về sự thay đổi như sau:

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 19-23oC
  • Khu vực phía Tây 18-22oC
  • Khu vực phía Nam 19-23oC
  • Khu vực phía Đông 18-22oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trước và sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định nước nhập khẩu và việc tự...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số báo hàng tháng-số T11/2018

Hồ Núi Cốc có diện tích mặt nước trung bình 25 km², phía Đông giáp thành phố Thái Nguyên, phía Nam giáp thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công, phía Tây và phía Bắc giáp huyện Đại Từ. Hồ nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 16 km về phía Tây. Từ thành phố Thái Nguyên đi qua vùng chè Tân Cương...

LIÊN KẾT WEBSITE