Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 21-3, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5/2017/QĐ-UBND Quy định tiêu chí phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết định số 2633/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân loại xóm,tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dưới đây là nội dung Quy định:

**********************************

QUY ĐỊNH

Tiêu chí phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2017/QĐ-UBND
ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)


Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

 

Quy định này quy định mục đích, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp, trình tự và thẩm quyền phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

Điều 2. Mục đích phân loại xóm, tổ dân phố

 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và trách nhiệm hoạt động của Trưởng xóm, Tổ dân phố; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

 

2. Làm cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách và quy định số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố.

 

Điều 3. Nguyên tắc phân loại xóm, tổ dân phố

 

1. Tiêu chí phân loại phải phản ánh được mức độ khó khăn, phức tạp trong hoạt động quản lý ở xóm, tổ dân phố.

 

2. Đảm bảo tính khoa học, khả thi, khách quan, công bằng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.


Chương II
 TIÊU CHÍ, PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ,
VÀ THẨM QUYỀN PHÂN LOẠI XÓM, TỔ DÂN PHỐ


Điều 4. Tiêu chí phân loại xóm, tổ dân phố

 

1. Số hộ gia đình (đăng ký thường trú);

 

2. Khoảng cách trung bình (đối với xóm);

 

3. Các yếu tố đặc thù.

 

Điều 5. Xóm, tổ dân phố được phân làm ba loại

 

1. Xóm, tổ dân phố loại 1.

 

2. Xóm, tổ dân phố loại 2.

 

3. Xóm, tổ dân phố loại 3.

 

Điều 6. Tính điểm phân loại xóm

 

1. Số hộ gia đình

 

a) Mỗi hộ gia đình ở xóm thuộc xã vùng cao được tính 1,2 điểm; thuộc xã miền núi được tính 1,0 điểm; thuộc xã còn lại được tính 0,8 điểm;

 

b) Tổng số điểm đối với tiêu chí này bằng tổng số hộ gia đình ở xóm nhân với số điểm tương ứng.

 

2. Khoảng cách trung bình

 

a) Khoảng cách trung bình bằng chiều dài của xóm cộng với chiều rộng của xóm chia cho hai;

 

b) Chiều dài của xóm là khoảng giữa hai hộ gia đình xa nhất của xóm;

 

c) Chiều rộng của xóm là khoảng cách giữa hai hộ gia đình xa nhất của xóm nằm trên đường vuông góc với chiều dài;

 

d) Xóm có khoảng cách trung bình từ 1.000m trở xuống thì không tính điểm; có trên 1.000m thì cứ thêm 200m được tính 01 điểm, tối đa không quá 30 điểm.

 

3. Yếu tố đặc thù

 

a) Xóm thuộc xã vùng cao được tính 15 điểm; xóm thuộc xã miền núi được tính 10 điểm;

 

b) Xóm có tỷ lệ số hộ gia đình là dân tộc ít người chiếm từ 30% đến 50% tổng số hộ gia đình của xóm được tính 05 điểm; chiếm trên 50% tổng số hộ gia đình của xóm được tính 10 điểm.

 

Điều 7. Tính điểm phân loại tổ dân phố

 

1. Số hộ gia đình

 

a) Mỗi hộ gia đình ở tổ dân phố thuộc phường, thị trấn miền núi được tính 1,0 điểm; thuộc phường, thị trấn còn lại được tính 0,8 điểm;

 

b) Tổng số điểm đối với tiêu chí này bằng tổng số hộ gia đình ở tổ dân phố nhân với số điểm tương ứng.

 

2. Yếu tố đặc thù

 

a) Tổ dân phố thuộc phường, thị trấn miền núi được tính 05 điểm;

 

b) Tổ dân phố thuộc đô thị loại I được tính 25 điểm, loại II được tính 20 điểm; thuộc đô thị loại III được tính 15 điểm, loại IV được tính 10 điểm; thuộc đô thị loại V được tính 05 điểm;

 

c) Tổ dân phố thuộc thị trấn trung tâm huyện lỵ được tính 05 điểm.

 

Điều 8. Khung điểm phân loại xóm, tổ dân phố

 

1. Tổng số điểm phân loại xóm, tổ dân phố là tổng số điểm của các tiêu chí nêu tại Điều 4 Quy định này.

 

2. Việc phân loại xóm, tổ dân phố căn cứ vào khung điểm như sau:

 

a) Xóm, tổ dân phố loại 1 có từ 160 điểm trở lên;

 

b) Xóm, tổ dân phố loại 2 có từ 100 điểm đến dưới 160 điểm;

 

c) Xóm, tổ dân phố loại 3 dưới 100 điểm.

 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 9. Quy định chuyển tiếp

 

1. Các xóm, tổ dân phố đã được phân loại trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì giữ nguyên kết quả phân loại cho đến khi được phân loại theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

 

2. Các xóm, tổ dân phố sau khi thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách thì phải tiến hành phân loại theo Quy định này;

 

3. Trường hợp xóm, tổ dân phố có biến động về tiêu chí phân loại mà thấy cần thiết phải phân loại lại thì được phân loại lại theo Quy định này.

 

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

 

1. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện Quy định này.

 

b) Thẩm định hồ sơ phân loại xóm, tổ dân phố trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận kết quả phân loại xóm, tổ dân phố.

 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố triển khai thực hiện Quy định này.

 

3. Nghiêm cấm mọi hành vi làm sai lệch số liệu trong kê khai, trình, thẩm định phân loại xóm, tổ dân phố. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Khối lượng, địa điểm nhập: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên: 300 tấn.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 28-36oC
  • Khu vực phía Tây 27-36oC
  • Khu vực phía Nam 28-36oC
  • Khu vực phía Đông 28-36oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo đặc biệt chào mừng chiến thắng 30-4 và 1-5 (2018) Số báo hàng tháng-số T6/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, khi gặp nước lạnh cùng nhiều hiện tượng tự nhiên khác tạo nên cảnh quan kỳ thú như hôm nay. Bãi đá với hàng nghìn những...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE