Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 02-4-2018, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã có Kế hoạch số 104/KH-BTV Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2018. Dưới đây là nội dung Kế hoạch:

Thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH ngày 13/11/2017 của Chính phủ-Hội Nông dân Việt Nam- Hội LHPN Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, giai đoạn 2017-2018; Hướng dẫn số 5683/UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực hiện an toàn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ kế hoạch số 94/KH-BTV ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức tuyên truyền, vận động phụ nữ sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch năm 2018;

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và bảo vệ môi trường; về chấp hành pháp luật về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường đối với chủ cơ sở sản xuất chế biến, người kinh doanh thực phẩm và tiêu dùng. Vận động cán bộ, hội viên thực hiện chương trình sản xuất sạch, chế biến sạch và tiêu dùng sạch.

- Tuyên truyền sâu rộng về công tác bảo vệ môi trường, VSATTP; pháp luật quy định về công tác VSATTP; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng, …

- Thông qua cuộc thi nhằm gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của mỗi cá nhân trong đề xuất nội dung, giải pháp, cách làm mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và VSATTP nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội phụ nữ; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

2. Yêu cầu

Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo thiết thực thu hút đông đảo các hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Việc bình chọn, đánh giá kết quả phải đảm bảo công khai, chính xác, dân chủ, khách quan tạo ra khí thế sôi nổi trong các cấp Hội phụ nữ.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi     

- Cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 - Các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham dự cuộc thi.

2. Nội dung thi    

Bài dự thi gồm 2 phần:

- Phần 1 - Tìm hiểu kiến thức (60 điểm): Gồm 20 câu hỏi (05 câu tìm hiểu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; 05 câu tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường; 10 câu hỏi về pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm).

- Phần 2 - Sáng kiến, kinh nghiệm (40 điểm): Là các sáng kiến, giải pháp hoặc kinh nghiệm trong đảm bảo VSATTP, bảo vệ môi trường trong khi sản xuất, chế biến và tiêu dùng.

3. Yêu cầu bài dự thi

- Bài thi được viết tay hoặc đánh máy, bằng tiếng Việt. Bài dự thi phải đảm bảo đầy đủ cả 2 phần thi.

- Nội dung các sáng kiến, giải pháp hoặc kinh nghiệm đảm bảo sáng tạo, hiệu quả, dễ áp dụng và chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

4. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 30/8/2018.

- Dự kiến tổ chức trao giải quý IV/2018

5. Tiếp nhận và tổ chức phân loại bài dự thi

- Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã; Hội phụ nữ Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh tiếp nhận bài dự thi của cán bộ, hội viên thuộc địa bàn quản lý.

- Sau khi tiếp nhận bài dự thi, các đơn vị lựa chọn bài thi có chất lượng cao, đồng thời nộp toàn bộ bài dự thi về Hội LHPN tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) chậm nhất ngày 30/8/2018. Số lượng bài chất lượng cụ thể như sau:

+ Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã; Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh: 50 bài/đơn vị.

+ Hội phụ nữ Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Bộ CHQS tỉnh: 20 bài/đơn vị.

6. Cơ cấu giải thưởng

6.1. Giải cá nhân

- 01 giải nhất, trị giá tiền thưởng 2.000.000 đồng.                                      

- 03 giải nhì, mỗi giải trị giá tiền thưởng 1.500.000 đồng.

- 05 giải ba, mỗi giải trị giá tiền thưởng 1.000.000 đồng.                      

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá tiền thưởng 500.000 đồng.

- 05 giải phụ mỗi giải trị giá tiền thưởng 1.000.000 đồng.

6.2. Giải tập thể

Ban Tổ chức cuộc thi tặng giải tập thể cho đơn vị có thành tích trong tổ chức, phát động cuộc thi; có nhiều bài thi đạt chất lượng gửi về tỉnh và có tỷ lệ bài đạt giải cao. Cơ cấu cụ thể:

- 01 giải nhất, trị giá tiền thưởng 2.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá tiền thưởng 1.500.000 đồng.

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá tiền thưởng 1.000.000 đồng.

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá tiền thưởng 700.000 đồng.

7. Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi

- Các cá nhân gửi bài về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh qua địa chỉ:

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 02 đường Đội Cấn - Phường Trưng Vương - TP Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.816

(Lưu ý: Bài dự thi của các cá nhân gửi qua đường bưu điện cần ghi rõ ngoài bì thư: Bài Dự thi “Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018”. Ban Tổ chức cuộc thi tính thời gian theo dấu bưu điện và không chịu trách nhiệm về sự thất lạc của bài thi).

- Ban tổ chức sẽ không trả lại những bài tham gia dự thi.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

1.1. Giao cho Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh là Thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi, thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ thư ký.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết cuộc thi theo kế hoạch.

- Là đầu mối tiếp nhận, tập hợp bài dự thi của các đơn vị.

1.2. Giao cho Văn phòng chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ cuộc thi (lập dự

toán và thanh quyết toán kinh phí, photo tài liệu,…)

1.3. Giao cho Ban Chính sách luật pháp, Ban Gia đình xã hội phối hợp với Ban Tuyên giáo xây dựng nội dung câu hỏi phần thi tìm hiểu kiến thức và xây dựng đề cương trả lời xong trước ngày 03/4/2018.

1.4. Các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh, cán bộ phong trào phối hợp với Ban Tuyên giáo triển khai kế hoạch cuộc thi tới các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai cuộc thi theo yêu cầu.

2. Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã và tương đương

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, thể lệ của cuộc thi tới đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân.

- Vận động 100% cán bộ, công chức, đảng viên và 80% trở lên hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, cỗ vũ, động viên nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

- Tiếp nhận và tập hợp bài dự thi của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị mình. Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi; tổng hợp danh sách bài thi chất lượng cao và nộp toàn bộ bài thi của đơn vị về tỉnh trước ngày 30/8/2018.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi viết“Tìm hiểu kiến thức về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các đơn vị triển khai thực hiện./.

TNĐT
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và kính chúc quý khách năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 21-24oC
  • Khu vực phía Tây 22-25oC
  • Khu vực phía Nam 21-24oC
  • Khu vực phía Đông 21-25oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Âm lịch 2019 Số 87-88/Tháng 1+2 năm 2019-Báo Hằng tháng

Đúng thời khắc Giao thừa bước sang năm mới Kỷ Hợi, tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào đón một mùa xuân mới. Hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại các điểm bắn pháo hoa với không khí vui tươi, phấn khởi chào đón một năm mới với nhiều niềm tin và ước vọng vươn lên.

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE