Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (15/4/1947 - 15/4/2017). Báo Thái Nguyên điện tử đăng tải nội dung Kế hoạch này:

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao quý;

 

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

 

Căn cứ Thông báo số 717-TB/TU ngày 12/01/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên (15/4/1947 - 15/4/2017);

 

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (15/4/1947 - 15/4/2017) như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

Tuyên truyền, giáo dục cho công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và toàn thể nhân dân nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ, những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đối với lực lượng vũ trang tỉnh.

 

Giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân; khơi dậy lòng tự hào, ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thi đua lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2017.

 

2. Yêu cầu

 

Tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, đúng nghi thức, an toàn, tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

 

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục

 

Cấp uỷ, chính quyền địa phương, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh; phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá ở cơ sở và hệ thống truyền thanh nội bộ; thông qua các hội nghị, đưa tin bài, phóng sự về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh; thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, treo băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; thời gian trọng tâm tháng 3, 4/2017.

 

Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm lịch sử, truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

 

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Quân đội, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh.

 

Tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử, thời gian tháng 4/2017.

 

Tổ chức sưu tầm hiện vật, tư liệu lịch sử, sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan: Treo pa - nô, băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở một số trung tâm, trục đường chính trên địa bàn tỉnh, thời gian tháng 3, 4/2017.

 

2. Hoạt động thi đua, khen thưởng

 

Đề nghị khen thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, tập trung thực hiện các đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,  gắn với phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: "70 ngày hành động kiểu mẫu” (thời gian từ 05/02/2017 - 15/4/2017), thiết thực lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

 

3. Hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao

 

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, thời gian từ tháng 02/2017 đến tháng 4/2017.

 

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lực lượng vũ trang tỉnh, thời gian từ tháng 02/2017 đến tháng 4/2017.

 

4. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội

 

Tổ chức xây dựng 01 công trình nông thôn mới trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (xây tặng 01 Nhà văn hóa theo kế hoạch hằng năm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), thời gian từ tháng 02/2017 đến tháng 4/2017.

 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 70 gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thời gian tháng 4/2017.

 

III. TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHẤT CHO BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

 

1. Chương trình:

 

- Chương trình nghệ thuật chào mừng (thời gian 20 phút);

 

- Chào cờ;

 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

 

- Lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm; 

 

- Đại biểu nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu;

 

- Đại biểu sĩ quan trẻ phát biểu;         

 

- Công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng (Công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh);

 

- Thủ trưởng cấp trên trao thưởng và phát biểu;

 

- Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đáp từ;

 

- Duyệt đội ngũ;

 

- Kết thúc buổi Lễ.

 

2. Địa điểm: Sân vận động Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên

 

3. Thành phần tham dự: 1.770 người

 

3.1. Đại biểu mời: 343 đại biểu

 

- Đại biểu Quân khu 1.

 

- Đại biểu các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh.

 

- Đại biểu tỉnh Thái Nguyên:

 

+ Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ.

 

+ Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh uỷ cư trú tại tỉnh Thái Nguyên.

 

+ Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 

+ Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 

+ Đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

 

+ Đại biểu các Ban Xây dựng đảng của Tỉnh uỷ, các Ban của HĐND tỉnh.

 

+ Đại biểu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

- Đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

- Đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

- Các đồng chí tướng lĩnh người Thái Nguyên đang công tác và tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên.

 

- Đại biểu Huyện uỷ, HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

- Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã.

 

- Đại biểu phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên.

 

- Đại biểu các cơ quan Báo, Đài.

 

3.2. Lực lượng tham gia duyệt đội ngũ: 1.165 người

 

- Tổ quân kỳ: 04 người.

 

- Lực lượng thường trực 17 khối (15 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, mỗi đơn vị = 01 khối; các phân đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh = 02 khối): 629 người.

 

- Lực lượng dự bị động viên (Trung đoàn 832 = 01 khối): 38 người.

 

- Lực lượng sĩ quan dự bị (Trường quân sự = 01 khối): 38 người.

 

- Lực lượng dân quân tự vệ 10 khối (02 khối đi, 08 khối đứng. 9 huyện, thành, thị, Công ty cổ phần Gang thép mỗi đơn vị 01 khối): 380 người.

 

- Công an tỉnh = 01 khối: 38 người.

 

- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy = 01 khối: 38 người.

 

3.3. Lực lượng lái xe, phục vụ: 268 người

 

-  Lái xe: 218 người.

 

-  Phục vụ: 50 người.

 

3.4. Trang phục:

 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đại biểu Quân đội, Công an mang mặc tiểu lễ phục mùa hè.

 

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ: Trang phục dự lễ.

 

- Tổ quân kỳ: Trang phục đại lễ.

 

4. Thời gian:

 

- Luyện tập các khối duyệt đội ngũ: 15 ngày (từ 31/3/2017 đến 14/4/2017).

 

- Luyện tập khối đứng: 03 ngày (từ 12/4/2017 đến 14/4/2017).

 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm: Từ 07h30 ngày 14/4/2017.

 

5. Kinh phí:

 

Tổng cộng: 2.454.144.400đ (Hai tỉ, bốn trăm năm mươi tư triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng).

 

IV. TỔ CHÚC THỰC HIỆN

 

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết, chuẩn bị dự thảo diễn văn của lãnh đạo tỉnh; tổ chức đón tiếp khách và bố trí sắp xếp vị trí ngồi cho các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

 

- Làm công tác tổ chức và điều hành buổi Lễ.

 

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.   

 

- Chủ trì tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh.

 

- Tổ chức sửa chữa, nâng cấp nhà truyền thống Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đền ơn, đáp nghĩa.

 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử, tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

 

- Tổ chức về Nguồn, báo công dâng Bác tại Khu Di tích ATK, huyện Định Hóa.

 

- Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh mời 01 đồng chí cựu chiến binh nguyên là thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang tỉnh; phối hợp với Đoàn Nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu nội dung giấy mời trình lãnh đạo UBND tỉnh ký và chuyển giấy mời tới các đại biểu.

 

- Tổ chức đưa đón nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh qua các thời kỳ về dự Lễ kỷ niệm.

 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch.

 

2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chương trình Lễ kỷ niệm. Tổ chức đưa đón các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy cư trú trên địa bàn tỉnh theo thành phần.

 

3. Công an tỉnh: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ kỷ niệm, cử lực lượng tham gia khối duyệt đội ngũ theo kế hoạch. 

 

4. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm phòng cháy, chữa cháy tại Lễ kỷ niệm. Cử lực lượng tham gia khối duyệt đội ngũ theo kế hoạch.

 

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Báo Quân khu 1, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên.

 

- Tổ chức tuyên truyền: Treo pa - nô, băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên một số trung tâm, trục đường chính địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

- Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm vào ngày 14/4/2017 (thời lượng: 20 phút).

 

6. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.  

 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang  tỉnh; truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên.

 

8. Sở Nội vụ

 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ban hành hướng dẫn khen thưởng và thẩm định các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

 

9. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh; kịp thời phản ánh, đưa tin gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác, lao động sản xuất và phong trào đền ơn đáp nghĩa, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh các hoạt động đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

 

10. Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến học sinh, sinh viên về truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên.

 

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Thẩm định nội dung tuyên truyền, Ma - két Lễ kỷ niệm, nội dung diễn văn Lễ kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh; chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh, truyền thống quê hương cách mạng Thái Nguyên.

 

12. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

 

13. Công ty Điện lực Thái Nguyên: Bảo đảm cung cấp điện ổn định trong suốt thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm; chuẩn bị phương án cấp điện dự phòng.

 

14. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trung tâm, trục đường chính về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (15/4/1947 - 15/4/2017). Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Khối lượng, địa điểm nhập: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên: 300 tấn.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 28-36oC
  • Khu vực phía Tây 27-36oC
  • Khu vực phía Nam 28-36oC
  • Khu vực phía Đông 27-36oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo đặc biệt chào mừng chiến thắng 30-4 và 1-5 (2018) Số báo hàng tháng-số T6/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, khi gặp nước lạnh cùng nhiều hiện tượng tự nhiên khác tạo nên cảnh quan kỳ thú như hôm nay. Bãi đá với hàng nghìn những...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE