Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 868-TB/TU ngày 10/4/2017; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2017) và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

 

1. Mục đích

 

- Ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ người Việt Nam quyết tâm vững bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- Nhằm phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của ATK Thái Nguyên trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thể hệ hôm nay và mai sau; đồng thời giới thiệu, quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch ATK góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và vùng Việt Bắc nói chung.

 

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2017) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và có tính giáo dục truyền thống cao.

 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

1. Các hoạt động tuyên truyền

 

a) Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến hết tháng 5/2017.

 

b) Địa điểm: Các huyện, thành phố, thị xã.

 

c) Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.

 

đ) Nội dung:

 

- Xây dựng Traler tuyên truyền với thời lượng 60 giây phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

 

- Tuyên truyền trên bảng, biển, các cụm panô, băng zôn.

 

- Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2017) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

2. Tổ chức tọa đàm gặp mặt nhân chứng lịch sử

 

a) Thời gian: Ngày 18/5/2017 (thứ Năm).

 

b) Địa điểm: Huyện Định Hóa.

 

c) Đơn vị thực hiện: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Định Hóa.

 

d) Nội dung: Tọa đàm gặp mặt các cơ quan Trung ương, quân đội từng đóng quân tại huyện Định Hóa trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (giai đoạn 1946 - 1954);

 

3. Truyền hình trực tiếp chương trình gặp mặt nhân chứng lịch sử

 

a) Thời gian: 20h00’, ngày 18/5/2017 (thứ Năm), thời lượng khoảng 90 phút

 

b) Địa điểm: Bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

 

c) Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

 

d) Nội dung: Giao lưu, tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ đổi vởi công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

4. Tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

 

a) Thời gian: 09h00’ ngày 19/5/2017 (thứ Sáu).

 

b) Địa điểm: Khu đi tích lịch sử ATK Định Hóa.

 

c) Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện: Ban Quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa.

 

đ) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Định Hóa; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

 

5. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt

 

a) Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

 

b) Thời gian: 19h30’, ngày 19/5/2017 (thứ Sáu).

 

c) Địa điểm: Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên.

 

đ) Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

 

đ) Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

e) Cơ quan phối hợp thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND thành phố Thái Nguyên, UBND huyện Định Hóa và các sở, ban, ngành có liên quan.

 

f) Nội dung:

 

- Phần lễ: Dự kiến 20 phút

 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 

+ Diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

 

+ Phát clip phóng sự những hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người ở và làm việc tại Thái Nguyên, Thái Nguyên trong thời kỳ đổi mới.

 

- Chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt

 

+ Chủ đề: “ATK nhớ mãi ơn Người”.

 

+ Thời lượng: Dự kiến 60 phút.

 

g) Thành phần đại biểu mời:

 

- Trung ương: Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, một số Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

 

- Đại biểu Quân khu I.

 

- Đại diện các cơ quan Trung ương có di tích tại ATK Định Hoá.

 

- Đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua, các tỉnh, thành phố lân cận.

 

- Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

- Đại biểu trong tỉnh:

 

+ Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

+ Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy.

 

+ Lãnh đạo ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực huyện/thành/thị ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đinh có công với cách mạng.

 

+ Huyện Định Hóa: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo 24 xã, thị trấn.

 

6. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội chợ, triển lãm

 

a) Hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật

 

- Số lượng: 20 buổi biểu diễn nghệ thuật, 87 buổi chiếu bóng lưu động và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

 

- Địa điểm: Tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

- Nội đung: Về đề tài chiến tranh, cách mạng, giải phóng dân tộc, về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tình yêu quê hương, đất nước,

 

- Cơ quan chi đạo thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

b) Triển lãm tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

- Thời gian: Từ ngày 16/5 đến hết ngày 21/5/2017.

 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

 

- Nội dung: Triển lãm tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thái Nguyên; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

 

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan.

 

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.

 

c) Tổ chức Hội chợ Du lịch - Ẩm thực, làng nghề thủ công, thương mại tỉnh Thái Nguyên năm 2017

 

- Thời gian: Từ ngày 13/5 đến hết ngày 20/5/2017.

 

- Địa điểm: Bảo tàng Vãn hóa các dân tộc Việt Nam.

 

- Chủ đề: Hội tụ tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc các vùng miền.

 

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông lâm sản tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

 

- Quy mô: Dự kiến 150 - 180 gian hàng.

 

- Đối tượng tham gia: Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Phú Thọ; 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên; một số doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, các Công ty lữ hành du lịch, hiệp hội, làng nghề...

 

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Du lịch phối hợp với Bảo tàng Vãn hóa các dân tộc Việt Nam.

 

d) Tổ chức các giải thể thao

 

- Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Thể dục thể thao; Liên đoàn Lao động tỉnh; các đơn vị có liên quan.

 

- Đơn vị và địa điểm thực hiện: Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu thể thao tỉnh.

 

- Nội dung hoạt động

 

+ Giải Cầu lông đồng đội toàn quốc: Thời gian từ ngày 16/4 đến hết ngày 23/4/2017.

 

+ Giải Bóng chuyền hơi tỉnh Thái Nguyên: Thời gian từ ngày 24/4 đến hết ngày 30/4/2017.

 

+ Giải vật dân tộc toàn quốc lần thứ XXI, năm 2017: Thời gian từ ngày 06/5 đến hết ngày 15/5/2017.

 

+ Giải bóng bàn, cầu lông công nhân viên chức lao động tinh Thái Nguyên: Thời gian từ ngày 20/5 đến hết ngày 26/5/2017.

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 

1. Tổng kinh phí dự kiến tổ chức hoạt động kỷ niệm:

 

Dự kiến 10.697.914.000 đồng, bao gồm các nguồn:

 

- Kinh phí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 của tỉnh.

 

- Ngân sách tỉnh đã cấp trong kế hoạch năm 2017 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Kinh phí cấp cho các địa phương, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

 

- Nguồn xã hội hóa.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

- Định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyên các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2017) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

 

- Thẩm định nội dung tuyên truyền và trang trí khánh tiết các hoạt động kỷ niệm.

 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định kịch bản, dự thảo diễn văn của lãnh đạo tỉnh, chương trình nghệ thuật, ma két tuyên truyền, khánh tiết Lễ kỷ niệm.

 

2. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại bỉểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

 

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu Trung ương và đại biểu các tỉnh bạn về dự Lễ kỷ niệm.

 

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm.

 

3. Sở Văn hóa, Thề thao và Du lịch

 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch, xây dựng chương trình, các hoạt động kỷ niệm đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang trọng thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

 

- Phối họp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu danh sách khách mời, phát hành giấy mời, đón tiếp đại biểu, bố trí chỗ ngồi, biển tên đại biểu đầy đủ, chu đáo.

 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh bố trí ăn, nghỉ, đón tiếp đại biểu Trung ương và đại biểu các tỉnh bạn đến dự chương trình.

 

- Trang trí khánh tiết, chỉ đạo lắp đặt lễ đài, sân khấu, bục bệ, cổng chào, âm thanh, ánh sáng, hệ thống cờ, panô, băng zôn, trang trí khánh tiết tại địa điểm tổ chức Kỷ niệm và trung tâm các huyện, thành phố, thị xã.

 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lãnh đạo tỉnh, Hội đồng nghệ thuật thẩm định, sơ duyệt, tổng duyệt các chương trình, kịch bản theo kế hoạch.

 

- Chi đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động theo kế hoạch được giao.

 

- Là đơn vị đầu mối, tổng hợp, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định.

 

4. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

 

- Chủ tri, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập danh sách, in giấy mời đại biểu dự Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm.

 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa.

 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức đón tiếp, bổ trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu dự Lê kỷ niệm.

 

5. Sở Tài chính Căn cứ nội dung kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành, thẩm định dự toán, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định kinh phí tổ chức thực hiện.

 

6. Công an tỉnh Thái Nguyên, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ cho các hoạt động kỷ niệm.

 

- Bố trí phân luồng, hướng dẫn các tuyến giao thông đến khu vực tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

 

- Bố trí lực lượng (mặc lễ phục theo quy định của ngành) tham gia chương trình khi có yêu cầu của Ban Tồ chức.

 

7. Sở Thông tin và Truyền thông

 

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương triển khai công tác tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

- Quản lý phóng viên trong nước khi đến Thái Nguyên tác nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

8. Sở Y tế

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong dịp trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là tại địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

 

- Bổ trí lực lượng cán bộ y tế, thiết bị, phương tiện cấp cứu trực tại khu vực diễn ra các hoạt động kỷ niệm,

 

9. Báo Thái Nguyên; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Thông tin tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã

 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trên báo, truyền hình, cổng thông tin điện tử về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

- Tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là giai đoạn Bác sống và làm việc tại Thái Nguyên;

 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tiếp sóng chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Trung ương Đảng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình gặp mặt nhân chứng lịch sử đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 

10. Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên

 

- Chỉnh trang các di tích do Ban trực tiếp quản lý; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đinh Hóa và các cơ quan thành viên tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

- Chuẩn bị lễ và các điều kiện cần thiết (phòng đón tiếp đại biểu, lễ tân) phục vụ Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

 

11. Điện lực tỉnh: Xây dựng phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện lưới và điện phục vụ tại các điểm diễn ra các hoạt động, đảm bảo liên tục, an toàn và ổn định; có phương án dự phòng khi có sự cố mất điện.

 

12. UBND các huyện, thành phố, thị xã

 

- Xây dựng kế hoạch, rà soát, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi truờng tại các điểm di tích trên địa bàn.

 

- Giao cho các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động (tuyên tryền, biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động thể thao, gặp mặt, tọa đàm...) để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

 

13. UBND huyện Định Hóa

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm gặp mặt các cơ quan Trung ương, quân đội từng đóng quân tại huyện Định Hóa trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (giai đoạn 1946 -1954).

 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tổ chức cầu truyền hình gặp mặt nhân chứng lịch sử diễn ra trên địa bàn huyện.

 

14. UBND thành phố Thái Nguyên

 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trong công tác chuẩn bị, triển khai tổ chức và điều hành các hoạt động trong chương trình kỷ niệm theo kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố.

 

- Chỉ đạo Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đảm bảo vệ sinh môi trường, trang trí thành phố xanh, sạch, đẹp; bố trí các nhà vệ sinh di động tại các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

 

- Đàm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại địa điểm diễn ra các hoạt động.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2017) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định cho phù hợp.

TNĐT
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2018, Công ty Bảo Việt Thái Nguyên (trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chi tiết cụ thể như sau:

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 20-27oC
  • Khu vực phía Tây 19-26oC
  • Khu vực phía Nam 20-27oC
  • Khu vực phía Đông 20-27oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Số báo hàng tháng-số T04/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Bản Tèn (xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ) nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển - nơi được mệnh danh là xa nhất, cao nhất, khó khăn nhất tỉnh Thái Nguyên. Bản có trên120 hộ, hơn 600 nhân khẩu. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Bản Tèn giờ đã có điện lưới quốc...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE