Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 4-4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Báo Thái Nguyên điện tử đăng tải nội dung Chỉ thị này:

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, phức tạp và ngày càng cực đoan. Trong thời gian qua, trên địa bàn tình đã xảy ra nhiều đợt giông lốc, mưa to, lũ quét,... gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và các công trình hạ tầng cơ sở.

 

Thực hiện Chỉ thị số 2327/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sằng hộ đê, chống lũ năm 2017 và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh giai đoạn 2016-2020; để chủ động trong công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2017 trên địa bàn tỉnh và hạn chế thấp nhất thiệt hại đo lũ, bão gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chi cục Thủy lợi tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn:

 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2017;

 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã có đê điều tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ” (vật tư, hậu cần, lực lượng và chỉ huy tại chỗ); phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt;

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chi huy và thông tin hai chiều để bổ sung kịp thời những thiếu sót, tồn tại. Tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt lực là lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tinh;

 

- Chi đạo chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình đang thi công liên quan đến đê điều xong trước mùa lũ, bão và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão;

 

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi quản lý, sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở. Đối với những cống chưa có quy trình đóng, mở phải xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2017;

 

- Căn cứ phương án hộ đê năm 2017, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân cho trường hợp có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh).

 

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Văn bản chỉ đạo số 2146/BNN-TCTL ngày 18/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát, sỏi lòng sông; số 996/UBND-CNN ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc kiểm tra việc quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát, sòi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

 

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

 

- Huy động nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trong mùa lũ, bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão xảy ra trên địa bàn; chủ động xây dựng phương án di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố đến nơi an toàn;

 

- Phổi hợp với các ngành chức năng của tỉnh, tiếp tục quán triệt và tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” đối với các vùng có khả năng xảy ra lũ, lụt; chủ động nắm bắt thông tin dự báo tình hình thời tiết, thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo để có phương án chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ khi có sự cố xảy ra; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đê điều;

 

- Khi có lũ, bão, thiên tai xảy ra phải chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả; chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương theo đúng quy định của Nhà nước để khắc phục hậu quả, các số liệu thiệt hại phải được kiểm tra, xác minh trước khi báo cáo lên cấp trên;

 

- Chỉ đạo cơ quan phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp, đặc biệt là cấp xã thực hiện tốt công tác thường trực 24/24h trong mùa mưa bão, kể cả các ngày lễ, ngày nghỉ;

 

- Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn ở những nơi thường xuyên xảy ra lũ, lụt,... dự trữ vật tư, hàng hóa thiết yếu nhất là đối với những vùng sâu, vùng xa vùng có đường giao thông đi lại khó khăn; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của lũ, lụt để chủ động tổ chức việc phòng, tránh tại chỗ; xây dựng kế hoạch, phương án di dời bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong vùng thường xảy ra lũ, lụt,... 

 

3. Chi cục Thủy lợi:

 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh, có biện pháp kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ vi phạm và đồng thời ngăn chặn không để xảy ra các vụ vi phạm mới; các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; mọi hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả nâng thoát lũ phải giải tỏa xong trước ngày 15/5/2017.

 

- Kiểm tra ngay những cống qua đê mới được xây dựng nhưng chưa làm việc trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang xây dựng (từ các nguồn vốn khác nhau), những cống đã xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ những năm trước cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có tình huống sự cố xảy ra;

 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để có biện pháp xử lý kịp thời; đối với những cống xung yếu phải có phương án bảo vệ cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền để giao nhiệm vụ bảo vệ cống; đối với những cống không đảm bảo an toàn phải hoành triệt trước mùa lũ, bão năm 2017 và cần chủ động lập phương án tưới (hoặc tiêu) hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống;

 

- Tổ chức lực lượng, thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác đê theo cấp báo động và phân công trách nhiệm cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra, canh gác ở các tuyến đê để phát hiện và xử lý đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống đuợc kịp thời ngay từ giờ đầu; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi công trình xảy ra sự cố.

 

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động báo cáo kịp thời UBND tinh về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo quy định.

 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chi thị này và chủ động trong công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2017 trên địa bàn tỉnh./.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Khối lượng, địa điểm nhập: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên: 300 tấn.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 28-36oC
  • Khu vực phía Tây 27-36oC
  • Khu vực phía Nam 28-36oC
  • Khu vực phía Đông 28-36oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo đặc biệt chào mừng chiến thắng 30-4 và 1-5 (2018) Số báo hàng tháng-số T6/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, khi gặp nước lạnh cùng nhiều hiện tượng tự nhiên khác tạo nên cảnh quan kỳ thú như hôm nay. Bãi đá với hàng nghìn những...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE