Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 16/10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 - 2020. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị này:

****************

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 18/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

    Thái Nguyên, ngày  16  tháng 10 năm 2017

               

CHỈ THỊ

Về đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách
hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 - 2020

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, phong trào đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo động lực đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện Đề án Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 và Đề án Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa coi trọng đúng mức công tác cải cách hành chính, chưa gắn nội dung thi đua với thực hiện chức năng, nhiệm vụ; thiếu chủ động, sáng tạo, đổi mới trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Một số nội dung công tác cải cách hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thủ tục hành chính còn rườm rà, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO triển khai áp dụng đến cấp xã tỉ lệ còn thấp. Năng lực tham mưu, ý thức trách nhiệm phục vụ tổ chức, người dân trong giải quyết hồ sơ, công việc của một bộ phận công chức, viên chức chưa tốt. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) hàng năm của tỉnh chưa cao và thiếu ổn định… Khi đánh giá thi đua và bình xét khen thưởng, chưa nghiêm túc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và tập thể, cá nhân phụ trách công tác cải cách hành chính.

Để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên”,  nhằm thực hiện tốt 07 nhóm nhiệm vụ và 07 nhóm giải pháp đề ra trong Đề án Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, quyết tâm phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh có thứ hạng cao trong cả nước về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

2. Quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua; khuyến khích  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề xuất các đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác để tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” trong các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Kết quả thực hiện cải cách hành chính là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu; là một trong các tiêu chí chính để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân là người đứng đầu, người phụ trách công tác cải cách hành chính và đối với tập thể cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên”, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 - 2020; khen thưởng chính xác, kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

 CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

  Vũ Hồng Bắc

 

TNĐT
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 13-18oC
  • Khu vực phía Tây 12-18oC
  • Khu vực phía Nam 13-18oC
  • Khu vực phía Đông 12-18oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Âm lịch 2019 Số báo hàng tháng-số T12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thuộc thị trấn Lăng Cô và xã Lộc...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE