Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán: TIS) tại ngày đăng ký cuối cùng 10/5/2018 để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên xin trân trọng thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty "Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên" với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: Dự kiến từ  7 giờ  30 phút,  thứ Ba ngày 12/6/2018

2. Địa điểm: Hội trường lớn Nhà văn hóa Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, Phường Hư­ơng Sơn - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

3. Thành phần:

a) Các quý vị cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 10/5/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

b) Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.   

4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

b) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

c) Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

d) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

đ) Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

e) Tờ trình về việc bổ sung sửa Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

g) Báo cáo thông qua của Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Chấp thuận cho ông Vũ Bá Ổn được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

- Chấp thuận cho ông Ngô Đình Khôi được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019..

h) Tờ trình về việc thông qua “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019”.

i) Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

k) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

l) Tờ trình về phương án tái cấu trúc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020.

m) Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

n) Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

o) Tờ trình về ký hợp đồng NPP1 với Công ty CP Thương mại Thái Hưng.

- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Do điều kiện về Hội trường tổ chức Đại hội chỉ có thể bố trí được một số lượng chỗ ngồi có hạn là 150 người đến 160 người, Ban tổ chức Đại hội xin trân trọng đề nghị các cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho cổ đông khác tham dự Đại hội hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (mẫu phiếu biểu quyết được thông báo trên www.tisco.com.vn) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 1 ngày.

- Quý cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Tổ Tài chính Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, điện thoại 02083832678, fax 02083836907, thời gian đăng ký từ nay đến 16 giờ 30 ngày 27/5/2018.

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xác nhận tham dự Đại hội bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoăc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền. mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ trang "Quan hệ cổ đông" website www.tisco.com.vn.

Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên trang "Quan hệ cổ đông" website www.tisco.com.vn kể từ ngày 28/5/2018.

- Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội mà Công ty đã gửi cho từng cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với ông Bùi Văn Khoa - Trưởng phòng Thư ký Công ty (điện thoại 02083831079, di động 0913256982), ông Bùi Trọng Đường - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty (điện thoại 02083832678, di động 0904003222) và ông Vũ Quốc Hùng - Tổ trưởng Tài chính Phòng Tài chính Kế toán Công ty (điện thoại 02083832678, di động 0912084792).

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Tuấn   

.
Các tin khác:
Tìm kiếm:  

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 18-21oC
  • Khu vực phía Tây 18-22oC
  • Khu vực phía Nam 18-22oC
  • Khu vực phía Đông 18-21oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 89/Tháng 3 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Sau Tết, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội bắt đầu xuất hiện nhiều xe hàng rong chở đầy hoa bưởi về phố. Thường phải đến đầu tháng 3 hoa bưởi mới vào chính vụ nhưng do năm nay thời tiết nắng nóng nên hoa nở sớm. Mùa hoa bưởi chỉ kéo dài khoảng 1 tháng, nhiều người Hà Nội tranh thủ thời gian này để...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE