Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nhằm mục tiêu phát triển phong trào Bóng bàn trong toàn tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, chào mừng 56 năm Ngày thành lập Báo Thái Nguyên (25/8/1962 – 25/8/2018). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Thái Nguyên, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức giải Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên, giải Báo Thái Nguyên lần thứ XX năm 2018. Dưới đây là Điều lệ của Giải:

ĐIỀU LỆ

Giải Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên, Giải Báo Thái Nguyên lần thứ XX năm 2018

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chào mừng 56 năm ngày thành lập Báo Thái Nguyên (25/8/1962 – 25/8/2018).

Để đẩy mạnh và phát triển phong trào Bóng bàn trong toàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Thái Nguyên, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức giải Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên, giải Báo Thái Nguyên lần thứ XX năm 2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian thi đấu: Từ ngày 18/8/2018 đến ngày 22/8/2018.

Đúng 14h00 ngày 16/8/2018 họp chuyên môn, gắp thăm xếp lịch thi đấu tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao Thái Nguyên.

Thành phần: Mời các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên của các đơn vị tham dự giải.

2. Địa điểm thi đấu: Tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao Thái Nguyên.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI

Bao gồm vận động viên (VĐV) của các huyện, thành phố, thị xã; các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; câu lạc bộ bóng bàn; hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Vận động viên của các đơn vị không có điều kiện tham dự giải được phép thi đấu cho các câu lạc bộ của các đơn vị mình đang sinh hoạt.

Mỗi VĐV chỉ được tham gia thi đấu cho một đội đến hết giải. VĐV đang bị kỷ luật không được tham gia thi đấu.

IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Nội dung:

a. Giải phong trào: Tổ chức thi đấu cho 03 nhóm tuổi

- Nhóm 1: Từ 40 đến 50 tuổi (sinh năm 1978-1968).

- Nhóm 2: Từ 51 đến 60 tuổi (sinh năm 1967-1958).

- Nhóm 3: Từ 61 tuổi trở lên (sinh từ 1957 trở về trước).

* Tổ chức thi đấu:

- Đôi Nam từ nhóm 01 đến nhóm 03.

- Đôi Nữ, Đôi Nam Nữ cho nhóm 01 và nhóm 02.

b. Giải vô địch: Tổ chức thi đấu 07 loại giải: Đồng đội Nam, Đồng đội Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam Nữ, Đơn Nam, Đơn Nữ.

2. Thể thức thi đấu:

- Nội dung Đồng đội Nam, Đồng đội Nữ thi đấu theo thể thức Swaythling (mỗi đội 03 vận động viên thi đấu 05 trận đơn A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X). Các trận thi đấu Đơn nam, Đơn nữ của đồng đội thi đấu trong 05 ván thắng 03.

- Nội dung Đơn Nam, Đơn Nữ thi đấu trong 07 ván thắng 04.

- Nội dung Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam Nữ thi đấu trong 05 ván thắng 03.

- Cách tính điểm: Thắng 02 điểm, thua 01 điểm, bỏ cuộc 0 điểm. Nếu các đội trong bảng có tổng số điểm bằng nhau thì xét các chỉ số phụ:

+ Tỷ số hiệp thắng trên hiệp thua.

+ Tỷ số quả thắng trên quả thua.

+ Trận gặp nhau trực tiếp.

V. NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tham dự: 01 Đồng đội Nam, 01 Đồng đội Nữ; 02 Đôi nam, 02 Đôi Nữ, 02 Đôi Nam Nữ (kể cả giải phong trào và giải vô địch), giải đơn mỗi đơn vị đăng ký tối đa 03 VĐV tham gia.

- Giải phong trào: Mỗi vận động viên chỉ được phép thi đấu 01 nội dung trong từng nhóm tuổi, nhóm tuổi trên được phép đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi dưới.

- Giải vô địch: Mỗi vận động viên được phép tham dự 01 nội dung thi đấu (không kể nội dung thi đấu đồng đội).

- Mỗi đơn vị được phép bổ sung 01 VĐV Nam, 01 VĐV Nữ là người ngoài tỉnh về tham gia thi đấu giải trừ VĐV kiện tướng năm 2017, 2018 để tham gia thi đấu giải đồng đội và giải đơn (các giải đôi là VĐV trong tỉnh).

- VĐV đăng ký tham gia thi đấu giải vô địch không được tham gia các nội dung thi đấu của giải phong trào.

- VĐV tham dự giải phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Danh sách đăng ký phải đánh máy, có xác nhận ký tên, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và  gửi về Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao Thái Nguyên chậm nhất ngày 15/8/2018. Ban Tổ chức (BTC) không nhận đăng ký thi đấu gửi muộn, không hợp lệ vào hôm họp chuyên môn. (Có mẫu đăng ký kèm theo)

VI. LUẬT THI ĐẤU

1. Áp dụng luật thi đấu do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành.

2. Bóng thi đấu: Butterfly 40+ màu trắng.

3. Trang phục: Mỗi đội phải chuẩn bị từ 02 bộ quần áo trở lên để tham gia các nội dung thi đấu (không mặc áo mầu trắng).

- Các vận động viên của 01 đội tham gia thi đấu đồng đội sẽ mặc áo giống nhau.

- Các đấu thủ thi đấu với nhau sẽ mặc áo khác màu nhau để khán giả dễ phân biệt. Khi các đấu thủ và các đội có quần áo giống nhau mà không thỏa thuận được ai sẽ thay thì sẽ quyết định bằng cách rút thăm.

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khen thưởng:

- Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội về tham dự giải.

- Tặng cờ, tiền thưởng cho các đội, đôi, đơn xếp hạng: Nhất, Nhì, đồng giải Ba.

2. Kỷ luật: VĐV đơn vị nào vi phạm Điều lệ, Luật thi đấu, tùy theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị BTC thi hành kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo, truất quyền thi đấu đến xóa bỏ thành tích thi đấu và thông báo về địa phương, đơn vị.

Trưởng đoàn, huấn luyện viên có quyền khiếu nại bằng văn bản lên BTC sau 05 phút khi trận đấu kết thúc. BTC có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại nói trên ngay trong thời gian tổ chức giải.

VIII. KINH PHÍ

a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi tổ chức phí, bồi dưỡng Ban tổ chức, trọng tài, lực lượng an ninh, trật tự phục vụ cho giải...

b. Báo Thái Nguyên tặng cờ và tiền thưởng cho các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba ở các nội dung phong trào và Vô địch.

c. Các đơn vị về tham dự giải tự túc toàn bộ tiền ăn, nghỉ và phương tiện đi lại trong quá trình thi đấu.

IX. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

 Các đơn vị không được đăng ký các VĐV bị kỷ luật. Những vấn đề phát sinh BTC sẽ thông báo tại hội nghị chuyên môn hoặc trong quá trình thi đấu với các trưởng đoàn, huấn luyện viên.

Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu cho mỗi nội dung có ít nhất từ 03 đơn vị tham gia.

Khi có khiếu nại về độ tuổi, BTC yêu cầu trưởng đoàn xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ khác có liên quan của vận động viên để kiểm tra.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ĐT: 0280 3855 865; Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao, ĐT: 0280 3756 017.


Mẫu danh sách đăng ký

TÊN ĐƠN VỊ:........................

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày        tháng      năm 2018

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Giải Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên, Giải Báo Thái Nguyên Lần thứ XX năm 2018.

 

Kính gửi: .....................................................

I. LÃNH ĐẠO ĐOÀN

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

 

 

 

2

 

 

 

 

II. DANH SÁCH VĐV THAM GIA THI ĐẤU

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nội dung thi đấu

I. Giải phong trào:

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

II. Giải vô địch:

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 trong ngành Ngư nghiệp sẽ được tổ chức như...
Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 02/6/2020.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 103/Tháng 05 năm 2020-Báo Hằng tháng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE