Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nâng cao đời sống người dân vùng khó
Cập nhật ngày: 15/08/2020 09:58 (GMT +7)
  Tính đến nay, hầu hết người dân Võ Nhai đều được sử dụng điện lưới Quốc gia. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP Đông Đô thi công hạ tầng đường điện từ xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn đến xóm Cao Biền, xã Phú Thượng.
Tính đến nay, hầu hết người dân Võ Nhai đều được sử dụng điện lưới Quốc gia. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP Đông Đô thi công hạ tầng đường điện từ xóm Cao Sơn, xã Vũ Chấn đến xóm Cao Biền, xã Phú Thượng.

Những năm qua, huyện vùng cao Võ Nhai đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận khoa học kỹ thuật, nguồn vốn vay ưu đãi... để phát triển sản xuất. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Võ Nhai đã giảm từ 35,86% năm 2016 xuống 13,63% năm 2019 và phấn đấu giảm xuống dưới 10% vào cuối năm nay.

Xác định Chương trình giảm nghèo bền vững là nội dung quan trọng, huyện Võ Nhai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hoá với quy mô trang trại vừa và nhỏ; mở rộng các hoạt động đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho lao động nông thôn; mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, thôn, xóm; tập huấn cho nhân dân về áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Huyện Võ Nhai cũng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về giảm nghèo như: Gắn Chương trình giảm nghèo với Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác giảm nghèo, đảm bảo người nghèo được thụ hưởng đúng, đủ, kịp thời các chính sách. Đặc biệt, huyện thực hiện lồng ghép, triển khai đồng bộ có hiệu quả các chính sách và dự án giảm nghèo như: chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo; dạy nghề và tạo việc làm cho hộ nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, xóm đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng ATK; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo…

Từ năm 2016 đến nay, từ nguồn vốn Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo và nguồn vốn Chương trình 135, toàn huyện đã đầu tư trên 80 tỷ đồng xây dựng 38 công trình cho các xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã xây dựng được 212,4 km đường và 14 cầu tràn; xây dựng 14,2 km kênh mương và 4 đập dâng; xây mới 9 nhà văn hóa xã, 81 nhà văn hóa xóm… với tổng mức đầu tư trên trên 288 tỷ đồng. Huyện cũng đầu tư trên 20 tỷ đồng hỗ trợ triển khai 57 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với hơn 7.500 hộ được hưởng lợi; đầu tư trên 2,2 tỷ đồng xây dựng được 8 mô hình giảm nghèo, với 44 hộ được hưởng lợi... Thông qua các chính sách giảm nghèo, toàn huyện đã tạo việc làm mới cho từ 1.300-1.450 lao động/năm; hỗ trợ tiền điện cho trên 19.000 lượt hộ nghèo; hỗ trợ làm nhà ở cho gần 600 hộ nghèo...

Từ những hoạt động hỗ trợ này,công tác giảm nghèo ở Võ Nhai đã thực sự đi vào cuộc sống, tác động đến mọi lĩnh vực của cuộc sống kinh tế - xã hội. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Võ Nhai đã giảm từ 35,86% (năm 2016) xuống còn 13,63% (năm 2019). La Hiên là một trong những xã tiêu biểu của huyện Võ Nhai trong công tác giảm nghèo với tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 3,58%, giảm tới 9,46% so với năm 2016. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Cử, Chủ tịch UBND xã La Hiên chia sẻ: Để đạt được kết quả này, La Hiên thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó đặc biệt chú trọng đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2016, bà con trong xã chuyển đổi nhiều diện tích đất lúa có năng suất thấp sang trồng một số cây ăn quả có hiệu quả cao như: na, bưởi, nhãn… Xã cũng phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, cây chè cho nông dân trên địa bàn. Qua đó, toàn xã đã phát triển được tới 315,5 ha cây ăn quả, đạt giá trị tới 285 triệu đồng/ha, góp phần đưa mức thu nhập bình quân toàn xã đạt 35 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm qua từng năm.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng công tác giảm nghèo ở Võ nhai vẫn còn tồn tại không ít khó khăn như: Tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm đều giảm khá mạnh nhưng chưa thực sự bền vững; chênh lệch thu nhập giữa các hộ, nhóm hộ, các vùng, các dân tộc vẫn còn cao; tình trạng thiếu đất canh tác nông nghiệp còn tồn tại ở nhiều vùng; người nghèo còn lúng túng trong lựa chọn phương thức thoát nghèo…

Nhờ chính sách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xã La Hiên đã phát triển tới 315,5 ha cây ăn quả đạt giá trị tới 285 triệu đồng/ha, góp phần đưa mức thu nhập bình quân toàn xã đạt 35 triệu đồng/người/năm.

Để giải quyết được những tồn tại trên, ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai cho biết: Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên cơ sở tăng định mức, mở rộng đối tượng, trực tiếp tác động đến hộ, người nghèo trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, các chính sách bền vững giảm nghèo về đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế, vay vốn tín dụng ưu đãi... Huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% vào cuối năm nay. 

+ Năm 2016: Số hộ nghèo huyện giảm từ  6.042 hộ xuống còn 5.441 hộ, chiếm tỷ lệ 31,86%, giảm 4/4% so với đầu năm 2016, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong Chương trình giảm nghèo của huyện.

+ Năm 2017: Số hộ nghèo giảm còn 4.441 hộ, chiếm tỷ lệ 25,86%, giảm 6%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo do UBND tỉnh giao và Chương trình giảm nghèo của huyện.

+ Năm 2018: Số hộ nghèo giảm còn 3.379 hộ, chiếm tỷ lệ 19,41%, giảm 6,45%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo do UBND tỉnh giao và Chương trình giảm nghèo của huyện.

+ Năm 2019: Số hộ nghèo giảm còn 2.476 hộ, chiếm tỷ lệ 13,63%,giảm 5,78%, vượt kế hoạch được giao. 

+ Năm 2020 huyện Võ Nhai phấn đấu chỉ tiêu giảm nghèo 4% trở lên, đạt chỉ tiêu của tỉnh giao, giảm số hộ nghèo toàn huyện xuống còn dưới 10%.

 

Hoàng Hưng
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Số lượng: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước TP Thái Nguyên: 300 tấn;
Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi) từ ngày 01/01/2021 sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt Kỷ niệm 75 năm CMT8, Quốc khánh 2-9 Số 107/Tháng 09 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE