Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập cuối năm 1936 tại xã La Bằng huyện Đại Từ gồm có 4 đảng viên, do đồng chí Đường Nhất Quý phụ trách.

Để củng cố tổ chức của Đảng và phát triển đảng viên, khoảng giữa tháng 9/1945, một hội nghị cán bộ toàn tỉnh được tổ chức tại xóm Trưòng Xô, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương. Hội nghị đã công bố Nghị quyết của Xứ uỷ Bắc kỳ và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên gồm 8 đồng chí, do đồng chỉ Ngô Nhị Quý làm Bí thư.

 

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I: Đại hội được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12/8/1947 tại đình An Mỹ (nay thuộc xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Trung Đình được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến - Hành chính tỉnh.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II: Đại hội được tổ chức từ ngày 15 đến 22/6/1948 tại xã Yên Mỹ, huyện Đại Từ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 ủy viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Lê Thanh được bầu làm Bí thư, đồng chí Lê Trung Đình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng đoàn chính quyền, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính tỉnh.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III: Đại hội được tổ chức từ ngày 2/7/1949, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 ủy viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Lê Trung Đình được bầu làm Bí thư, đồng chí Vũ Thu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV: Đại hội được tổ chức vào tháng 4/1951, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 ủy viên chính thức và 3 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Cừ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính tỉnh.

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V: Đại hội được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 5/2/1959 tại thị xã Thái Nguyên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá V gồm - 21 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Phan Văn Tỉnh được bầu làm Bí thư, đồng chí Lê Dục Tôn và Lê Đức Chỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

6. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI: Đại hội được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 18/3/1961 tại thị xã Thái Nguyên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VI gồm 23 uỷ viên chính thức và 6 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Lê Đức Chỉnh được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Hữu Uẩn, Chu Quốc Hưng, Nguyễn Thế Đạt làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

7. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Đại hội được tổ chức từ ngày 29/5 đến ngày 2/6/1963 tại thành phố Thái Nguyên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII gồm 3l uỷ viên. Đồng chí Lê Đức Chỉnh được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Chu Quốc Hưng, Nguyễn Thế Đạt, Doanh Hằng làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

8. Hội nghị hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái: Hội nghị được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6/6/1965 tại thành phố Thái Nguyên, Hội nghị đã nhất trí tán thành hợp nhất hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái, hợp nhất hai Tỉnh uỷ làm một gọi là Tỉnh uỷ Bắc Thái. Đồng chí Lê Hoàng được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Việt Vinh, Doanh Hằng, Nguyễn Thế Đạt làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

9. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (tỉnh Bắc Thái): Đại hội được tổ chức từ ngày 21/5 đến ngày 3/6/1970 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá I gồm 23 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Lê Hoàng được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Việt Vinh, Doanh Hằng làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

10. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tỉnh Bắc Thái): Đại hội được tiến hành hai vòng: Vòng I từ ngày 11 đến ngày l8/11/1976; vòng II từ ngày 16 đến ngày 24/4/l977 tại thành phố Thái Nguyên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá II gồm 35 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu làm Bí thư, đồng chí Doanh Hằng làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

11. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tỉnh Bắc Thái): Đại hội được tổ chức từ ngày 30/6 đến ngày 5/7/1980 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 41 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Thế Đạt làm Phó Bí thư Thường trực, Doanh Hằng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh.

12. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (tỉnh Bắc Thái): Đại hội được tiến hành hai vòng: Vòng I từ ngày 6 đến ngày 12/1/1982; vòng II từ ngày 21 đến ngày 25/2/1983 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Thế Đạt làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

13. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (tỉnh Bắc Thái): Đại hội được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25/10/1986 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 58 uỷ viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Ngô Hai, Đặng Quốc Tiến làm Phó Bí thư.

14. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (tỉnh Bắc Thái): Đại hội được tiến hành hai vòng: Vòng I từ ngày 25 đến ngày 27/4/l991; vòng II từ ngày 26 đến ngày 29/9/1991 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 45 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Đặng Quốc Tiến, Mai Phúc Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

15. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (tỉnh Bắc Thái): Đại hội được tổ chức ngày 5/5/1996 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Đặng Quốc Tiến, Mai Phúc Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

16. Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Thái Nguyên: Ngày 6/11/1996, tại kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội (khoá IX) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị quyết chia tách và điều chỉnh địa giới một số tỉnh trong cả nước, trong đó tỉnh Bắc Thái được chia tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Ngày 22/12/1996, Bộ Chính trị ra Quyết định số 131/QĐNS/TW về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ và Tỉnh uỷ Bắc Thái; đồng thời thành lập Đảng bộ Thái Nguyên và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, gồm 35 uỷ viên, do đồng chí Nguyễn Ngô Hai làm Bí thư; các đồng chí: Chu Văn Cường, Mai Phúc Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

17. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Đại hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14/11/1997 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 47 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Chu Văn Cường, Mai Phúc Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

18. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Đại hội được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5/1/2001 tại thành phố Thái Nguyên. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 47 uỷ viên. Đồng chí Hồ Đức Việt được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Hứa Đức Nhị, Lương Đức Tính làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tháng 9/2002, đồng chí Hồ Đức Việt được Trung ương điều động công tác khác và đồng chí Lương Đức Tính được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 3/2003, đồng chí Nguyễn Bắc Son được Trung ương điều động về làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tháng 12/2003, đồng chí Nguyễn Thành Kính được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Di tích lịch sử nơi ra đời cơ sở đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng, huyện Đại Từ.
Ngày 01-02-2010, tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh tại xã La Bằng, huyện Đại Từ.

19. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Đại hội được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/12/2005. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 49 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Bắc Son được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Kim làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Năm 2007, đồng chí Nguyễn Bắc Son được Trung ương điều động công tác khác và đồng chí Nguyễn Văn Vượng được bầu làm Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Văn Kim, Phạm Xuân Đương làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 22-28oC
  • Khu vực phía Tây 22-28oC
  • Khu vực phía Nam 22-28oC
  • Khu vực phía Đông 22-28oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 89/Tháng 3 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Sau Tết, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội bắt đầu xuất hiện nhiều xe hàng rong chở đầy hoa bưởi về phố. Thường phải đến đầu tháng 3 hoa bưởi mới vào chính vụ nhưng do năm nay thời tiết nắng nóng nên hoa nở sớm. Mùa hoa bưởi chỉ kéo dài khoảng 1 tháng, nhiều người Hà Nội tranh thủ thời gian này để...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE