Đường dây nóng: 0912.257.850 - 0902.006.113

Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: T.C (Bộ CHQS tỉnh)
Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: T.C (Bộ CHQS tỉnh)
“Ở đâu có tổ chức và hoạt động của quân đội thì ở đó có sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng…”. Trên cơ sở nguyên tắc này, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác quân sự - quốc phòng địa phương (QS-QPĐP), tập trung lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Sau 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đã dần hoàn thiện tổ chức, biên chế trang bị; nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng từng bước được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Để lớn mạnh và trưởng thành như vậy chính là nhờ vào sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Do vậy, công tác QS-QPĐP của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, “thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố”, kinh tế của địa phương đã từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Nhìn lại thực tế quá trình lãnh đạo cho thấy: Để LLVT thực sự vững mạnh, thứ nhất là cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cũng như bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương đối với công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP).

 

Theo đó, các thành viên trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành địa phương phải là những người nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác QS-QP, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác QP-QSĐP. Phải củng cố nhận thức về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm tư tưởng quân sự của Đảng, kết hợp quốc phòng - an ninh (QP-AN) với kinh tế, kinh tế với QP-AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

 

Công tác giáo dục QP-AN phải thực tế và hiệu quả, sau các đợt tập huấn về lý luận và học tập chuyên đề, các thành viên trong cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đều được tham gia vào các đợt diễn tập theo phân cấp, ở từng địa phương, từng đơn vị huấn luyện; trên cơ sở thực tiễn diễn tập sẽ thuần thục phương pháp chỉ huy, chỉ đạo, nắm bắt và xử lý các tình huống trong nhiệm vụ QP-QSĐP. Vấn đề tiếp theo là cấp ủy địa phương là nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả công tác QP-QSĐP.

 

Năng lực lãnh đạo của cấp ủy địa phương đối với công tác QP-QSĐP phải được thể hiện ở năng lực quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của đảng ủy cấp trên về nhiệm vụ QS-QP, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ QP-QSĐP. Đó còn là năng lực lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP. Để duy trì sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác QP-QSĐP, phải thường xuyên bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, Ban chấp hành đảng bộ các cấp, bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý. Vấn đề thứ ba là cần quan xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh về mọi mặt; đủ về số lượng, có trình độ năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác QP-QSĐP.

 

Để cơ quan quân sự thực sự làm tốt vai trò tham mưu, phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cộng sản. Không những vậy, cán bộ cần phải có kiến thức về văn hóa, kinh tế xã hội; nắm chắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh. Đặc biệt là việc thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội, đây chính là vấn đề mấu chốt để làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng trong thời kỳ mới...

 

LLVT tỉnh đã và đang từng bước trưởng thành, lớn mạnh cùng đất nước. Phát huy thành quả đạt được, trong những năm tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong LLVT tăng cường tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Đại tá Phạm Tiến Dũng
(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)
Tin cùng sự kiện:
Niềm vui của Mẹ (07/04/2017 11:05)
Lính thời bình (04/04/2017 09:20)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 25-34oC
  • Khu vực phía Tây 25-33oC
  • Khu vực phía Nam 25-33oC
  • Khu vực phía Đông 25-32oC
Tài sản 01: Nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với Quyền thuê đất của Tổng Công ty Chè Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên có diện tích: 9.810m 2 , mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thời hạn thuê đất: Đến hết ngày 31/01/2042....
NGÀY NÀY NĂM XƯA
Một số sự kiện trong ngày 24 tháng 6:

* Ngày 24/6/1945, tại Phú Bình, Thái Nguyên , quân ta phá kho thóc Cầu Mây đem khoảng 300 tấn thóc chia cho dân cứu đói. Tiếp đó, ngày 25/6, lực lượng vũ trang của ta phục kích tại kè Đức Lân, thu 5 xà lan chở đầy hàng...


Với tổng diện tích trên 24.000 ha, diện tích mặt nước 3.400 ha cùng 32 đảo lớn nhỏ, núi non bao quanh hồ, Phú Ninh (Quảng Nam) là một trong những hồ thủy lợi lớn nhất ở khu vực miền Trung. Đặc biệt nơi đây có mỏ nước khoáng thiên nhiên nóng 70°C với hàm lượng chất khoáng cao, chứa nhiều nguyên tố...

Ảnh : Thế Hà

LIÊN KẾT WEBSITE