Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017
Cập nhật ngày: 10/03/2017 07:51 (GMT +7)

Kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh các tập đoàn; giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới; dành ít nhất 100.000 tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Đây là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Chính phủ yêu cầu từng thành viên Chính phủ thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật không còn phù hợp, kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội; khẩn trương chỉ đạo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự án luật đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 3 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

 

Các bộ, ngành, nhất là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công Thương, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để chủ động có phương án, đối sách phù hợp, kịp thời. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ kinh tế vĩ mô chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, từng lĩnh vực và của cả nền kinh tế, cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng cuối của mỗi quý.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát tình hình tiền tệ thế giới và trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm ổn định mặt bằng lãi suất; trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, trong đó tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; tập trung xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống.

 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động xây dựng phương án, kịch bản, lộ trình điều chỉnh giá một cách chặt chẽ theo cơ chế thị trường một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do nhà nước quản lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát ở mức không quá 4%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ, quyết liệt tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phối hợp với các bộ, ngành trung ương, địa phương khẩn trương rà soát phương án phân bổ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ: danh mục dự án các bộ, ngành trung ương, địa phương đề xuất kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2016 sang năm 2017; giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương còn lại trước ngày 15/3/2017; khẩn trương phối hợp với các bộ chủ quản các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từng chương trình mục tiêu trong tháng 3/2017.

 

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để trình Chính phủ ban hành.

 

Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, chống chuyển giá, trốn thuế, bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia; thực hiện cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Bộ Công Thương rà soát, có giải pháp trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng; chỉ đạo thực hiện kế hoạch khai thác dầu khí năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách và giá điện mặt trời, giá điện gió (điều chỉnh).

 

Chính phủ yêu cầu các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Y tế và các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp tạo đột phá trong lĩnh vực xã hội hóa dịch vụ công; kiên quyết thực hiện lộ trình tự chủ đầy đủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn lộ trình tự chủ tài chính với điều chỉnh giá dịch vụ công.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi thường xuyên, cập nhật diễn biến thời tiết và dịch cúm gia cầm A/H7N9, thông tin, tuyên truyền kịp thời để nhân dân chủ động ứng phó và có biện pháp phòng tránh; chỉ đạo phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới; khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long; đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

 

Bộ Y tế chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm H7N9; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án trình Hội nghị trung ương 6 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số; triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh du lịch. Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý, đấu thầu thuốc, tiếp tục giảm giá thuốc (kể cả thuốc biệt dược).

 

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam và dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017. Các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2017. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Để khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự hấp dẫn về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội vào nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và tiêu chí xác định nông nghiệp sạch, ban hành trước ngày 15/3/2017. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chủ lực là các ngân hàng thương mại nhà nước, dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp (thấp hơn lãi suất thị trường); chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình tín dụng này.

 

Về tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định quy định về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy hiện hành; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan dự thảo Nghị quyết về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, báo cáo Chính phủ xem xét để trình Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017. Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cả trong và ngoài cơ sở cai nghiện./.


TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Khối lượng, địa điểm nhập: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên: 300 tấn.

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 28-36oC
  • Khu vực phía Tây 27-36oC
  • Khu vực phía Nam 28-36oC
  • Khu vực phía Đông 28-36oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phim tài liệu: Nguyện theo con đường của Bác Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Báo đặc biệt chào mừng chiến thắng 30-4 và 1-5 (2018) Số báo hàng tháng-số T6/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, khi gặp nước lạnh cùng nhiều hiện tượng tự nhiên khác tạo nên cảnh quan kỳ thú như hôm nay. Bãi đá với hàng nghìn những...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE